TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Emoční, osobnostní a sociální problémy pacienta a jejich transformace pomocí mimořádných drah

Během své práce s klienty terapeut zákonitě narazí na otázky týkající se původu nemocí. Kromě klasického určení Bing Yin často dojde k poznatku, že daná onemocnění pacienta “vyrostly” z podhoubí různě propojených a zamotaných situací, problémů, komplexů a vnitřního zmatku, které pacienta dlouhodobě provází. V těchto situacích je pouze léčba Jing a Qi nedostatečná a jenamístě zabývat se úpravou Shen a Ming, jinak bude léčebný efekt pouze dočasný či bude zcela blokován. Dokonalé zvládnutí problematiky osmi drah a bodů nanich se tak stává perlou mezi terapeutickými nástroji dobrého praktika TČM.

Seminář je dvoudenní se třetím dnem věnovaným procvičování lokalizace probraných bodů. Během dvoudenní teoretické části se budeme věnovat těmto oblastem:

  • osm mimořádných drah a taoistická embryologie
  • průběhy osmi drah
  • člověk jako matrjoška – základní vrstvy našeho života a osobnosti
  • hledání diamantu ve skále
  • jednotlivé dráhy a jejich funkce, body a možnosti jejich užití

Termín konání
8. 11. 2017 - 10. 11. 2017

Časový rozvrh
9-18 hodin

Místo konání
Praha - místo bude upřesněno

Cena semináře
3 900 Kč / 146 EUR


Lektoři
Lucký Jozef, MUDr.

Formy úhrady
• kartou na adrese: TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11
• převodním příkazem na č. účtu TCM INSTITUT s.r.o.: 107-2202230217/0100 , v.s. bude sdělen na základě zaslané přihlášky
• v hotovosti na adrese : TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11

Kontaktní osoba
Magdalena Vlastiborová, tel. 732413880, mail: mvlastiborova@tcminstitut.cz

Přihláška - Emoční, osobnostní a sociální problémy pacienta a jejich transformace pomocí mimořádných drah


Jméno (*)

Titul

E-mail (*)

Telefon (*)

Poznámka

Zvolte měnu platby

Fakturace na firmu

Firma (*)

IČ (*)

DIČ

Souhlasím se zpracováním osobních údajů


V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátor vyhrazuje právo seminář zrušit, zaplacená částka bude vrácena na účet nebo zaslána složenkou. Položky označené hvězdičkou jsou povinné a bez jejich vyplnění nebude možné formulář odeslat.

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ