VZDĚLÁVÁNÍ V TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ

ŠKOLA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

                      – studium pěti dovedností

"Vědomosti jsou poklad, který svého majitele všude provází"

    Čínská medicína je u nás známá především v podobě svých jednotlivých disciplín jako je akupunktura, masáže, cvičení, fytoterapie, ale méně se však ví o její nejpodstatnější části – základní teorii, na níž jsou tyto disciplíny založeny. Bez této teorie je však kvalitní léčebná praxe nemyslitelná. Čínská medicína se neproslavila ženšenem či jiným zázračným léčivem, ale právě pevným a nesmírně propracovaným teoretickým rámcem, který je potřeba se naučit.
     V západních zemích stále více lidí vyhledává ošetření tradiční čínskou medicínou, ale ti, kteří chtějí proniknout k její podstatě a stát se profesionálními poradci, jsou často odkázáni na studium v zahraničí nebo na samostudium. Naučit se takto složitý obor je však na hranici možností, nehledě na praktickou neznalost a nutnost experimentování v nejzranitelnější části praxe – v začátcích.
     Přípravný ročník - video Proto je naše studium zaměřeno jak na teoretické zvládnutí všech pěti hlavních léčebných směrů čínské medicíny, tak na praktickou část. Sama teorie čínské medicíny bez neustálého praktického procvičování a zkoumání probrané látky je sice nesmírně zajímavá, ale úspěch v praxi nezaručí.
     V rámci studia jsou posluchači vedeni k samostatné práci s klientem a hodně času se věnuje praktickému nácviku léčebných postupů a zvládání problematických stavů v praxi, na kterou se připravují.
     V rámci České republiky se jedná o nejucelenější systém vzdělávání v oboru tradiční čínské medicíny s akcentem na praktické zvládnutí učiva.

Výhody vzdělávání v TCM Institutu

Výuka pěti různých terapeutických metod

   Základním rysem studia u nás je paralelní vzdělávání ve všech hlavních oborech čínské medicíny - akupunktuře, bylinné léčbě, masážích, dietetice a cvičení. Absolventi pak mohou tyto různé metody flexibilně využívat ve své praxi podle aktuálního stavu a potřeb klienta.

Důraz na praxi

   Již od prvních dnů přípravného ročníku jsou studenti žádáni o vypracovávání domácích úkolů, usnadňujících jim dívat se na svět "čínskýma očima". Ve vyšších ročnících je studium doplněno více než 400 hodinami praxe, umožňující dostat umění čínské medicíny více do krve.

Supervize

   Pro studenty vyšších ročníků a mladé praktiky – absolventy zajišťujeme klinické supervize, které jsou všeobecně považovány za nejlepší pomůcku k překonání období, kdy se absolvent musí naučit plavat v každodenní obtížné praxi.

Přátelská struktura studia

   Během výuky dostávají studenti studijní látku hodně filtrovanou s maximálním možným omezením byť krásných na pohled, ale pro dnešní praxi neužitečných diagnostických i terapeutických metod. Lektoři prošlapávají cestičku, aby provedli studenty hustým a nepřehledným lesem informací bezpečně na druhou stranu. Bude-li mít absolvent po skončení studia chuť a sílu onen pomyslný les dále prozkoumávat, snadno do něj vstoupí znova, aniž by zabloudil.

Organizace výuky

   Velmi si vážíme osobního nasazení většiny studentů, pro které je náročné studium při stávající práci značnou zátěží. Proto se snažíme maximálně šetřit jejich čas a spojujeme přednáškové a praktické výukové dny dohromady, abychom usnadnili dojíždění ze vzdálenějších částí republiky či ze Slovenska.

Medicínské minimum

   Pro studenty bez předchozího vzdělání v moderní medicíně organizujeme průřezovou výuku ve zdravovědných oborech. Od základů anatomie povrchu lidského těla, potřebnou pro dobré zvládnutí akupunktury, až po zobrazovací metody, zvládnutí kardiopulmonální resuscitace či moderní trendy soudobé medicíny. Bez alespoň základní znalosti terminologie a orientace v medicíně působí každý.

Info dny

   Pro zájemce o studium organizujeme pravidelné Informační dny, během kterých se mohou velmi detailně seznámit s obsahem, cíly, studijními materiály, lektorským zázemím, cenami a všemi dalšími podrobnostmi, týkajícími se studia. Uchazeči si tak mohou udělat přesnější představu a lépe rozvážit svá rozhodnutí ohledně studia.

Po ukončení studia je kvalifikovaný praktik schopen:

 • sesbírat údaje od pacienta
 • zpracovat je a vyhodnotit dle metodologických zásad TČM
 • postavit smysluplnou diagnózu, opírající se o tradiční pohled TČM
 • vypracovat léčebný plán, šitý na míru pacientovi a okolnostem
 • provést adekvátní léčebný zákrok, vycházející z jedné či několika metod TČM (akupunktura, fytoterapie, Tui Na, dietetika, Qi Gong)
 • sledovat, vyhodnocovat a adekvátně reagovat na změny zdravotního stavu během probíhající léčby až do okamžiku úpravy stavu
 • doporučit pacientovi postupy k udržení dosaženého zdraví
 • kontinuálního rozvoje, profesního i osobního – prospěšného jak sobě, tak klientům
 • zřídit a provozovat praxi TČM, zvládat řešení organizačních, legislativních a ekonomických otázek, vyplývajících se zajištění chodu této praxe
 • odhadnout své limity v diagnostice a léčbě a dokázat se jimi vymezit
 • osvojit si základní zdravovědné informace, nutné k pochopení nahlížení moderní medicíny na dané onemocnění pacienta
 • poskytnout první pomoc v případech nouze

 

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA PRAHA


dárkový poukaz přípravný ročník obecny jednodenní semináře

Copyright © 2015   TCM Bohemia


eshop.tcminstitut.cz
Dárkové poukazy
16.5.2015
Seminář "Samomasážní techniky"
Představíme vám masážní sestavu zaměřenou na prevenci a první pomoc při mnohých často...

18.4.2015
Seminář "Čínské baňkování"
V tradiční čínské medicíně jsou baňky dodnes vyhledávaným pomocníkem při léčbě bol...

16.3.2015
GUI GEN Qi Gong
je zdravotní cvičení zaměřené na harmonizaci pěti orgánů (slezina, ledviny, plíce, ját...

Archiv aktualit
TCM INSTITUT, o.s.
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČO: 270 36 341
T. 387 312 649
F: 387 965 132

Kontaktní místo:
Národní 11
110 00 Praha 1
T: 222 075 282
M: 603 201 686, 604 203 221
seminare@tcminstitut.cz