VZDĚLÁVÁNÍ V TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ

ŠKOLA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

                      – studium pěti dovedností

"Vědomosti jsou poklad, který svého majitele všude provází"

    Čínská medicína je u nás známá především v podobě svých jednotlivých disciplín jako je akupunktura, masáže, cvičení, fytoterapie, ale méně se však ví o její nejpodstatnější části – základní teorii, na níž jsou tyto disciplíny založeny. Bez této teorie je však kvalitní léčebná praxe nemyslitelná. Čínská medicína se neproslavila ženšenem či jiným zázračným léčivem, ale právě pevným a nesmírně propracovaným teoretickým rámcem, který je potřeba se naučit.
     V západních zemích stále více lidí vyhledává ošetření tradiční čínskou medicínou, ale ti, kteří chtějí proniknout k její podstatě a stát se profesionálními poradci, jsou často odkázáni na studium v zahraničí nebo na samostudium. Naučit se takto složitý obor je však na hranici možností, nehledě na praktickou neznalost a nutnost experimentování v nejzranitelnější části praxe – v začátcích.
     Přípravný ročník - video Proto je naše studium zaměřeno jak na teoretické zvládnutí všech pěti hlavních léčebných směrů čínské medicíny, tak na praktickou část. Sama teorie čínské medicíny bez neustálého praktického procvičování a zkoumání probrané látky je sice nesmírně zajímavá, ale úspěch v praxi nezaručí.
     V rámci studia jsou posluchači vedeni k samostatné práci s klientem a hodně času se věnuje praktickému nácviku léčebných postupů a zvládání problematických stavů v praxi, na kterou se připravují.
     V rámci České republiky se jedná o nejucelenější systém vzdělávání v oboru tradiční čínské medicíny s akcentem na praktické zvládnutí učiva.

Výhody vzdělávání v TCM Institutu

Výuka pěti různých terapeutických metod

   Základním rysem studia u nás je paralelní vzdělávání ve všech hlavních oborech čínské medicíny - akupunktuře, bylinné léčbě, masážích, dietetice a cvičení. Absolventi pak mohou tyto různé metody flexibilně využívat ve své praxi podle aktuálního stavu a potřeb klienta.

Důraz na praxi

   Již od prvních dnů přípravného ročníku jsou studenti žádáni o vypracovávání domácích úkolů, usnadňujících jim dívat se na svět "čínskýma očima". Ve vyšších ročnících je studium doplněno více než 400 hodinami praxe, umožňující dostat umění čínské medicíny více do krve.

Supervize

   Pro studenty vyšších ročníků a mladé praktiky – absolventy zajišťujeme klinické supervize, které jsou všeobecně považovány za nejlepší pomůcku k překonání období, kdy se absolvent musí naučit plavat v každodenní obtížné praxi.

Přátelská struktura studia

   Během výuky dostávají studenti studijní látku hodně filtrovanou s maximálním možným omezením byť krásných na pohled, ale pro dnešní praxi neužitečných diagnostických i terapeutických metod. Lektoři prošlapávají cestičku, aby provedli studenty hustým a nepřehledným lesem informací bezpečně na druhou stranu. Bude-li mít absolvent po skončení studia chuť a sílu onen pomyslný les dále prozkoumávat, snadno do něj vstoupí znova, aniž by zabloudil.

Organizace výuky

   Velmi si vážíme osobního nasazení většiny studentů, pro které je náročné studium při stávající práci značnou zátěží. Proto se snažíme maximálně šetřit jejich čas a spojujeme přednáškové a praktické výukové dny dohromady, abychom usnadnili dojíždění ze vzdálenějších částí republiky či ze Slovenska.

Medicínské minimum

   Pro studenty bez předchozího vzdělání v moderní medicíně organizujeme průřezovou výuku ve zdravovědných oborech. Od základů anatomie povrchu lidského těla, potřebnou pro dobré zvládnutí akupunktury, až po zobrazovací metody, zvládnutí kardiopulmonální resuscitace či moderní trendy soudobé medicíny. Bez alespoň základní znalosti terminologie a orientace v medicíně působí každý, byť sebelepší terapeut tradiční čínské medicíny, jako laik.

Info dny

   Pro zájemce o studium organizujeme pravidelné Informační dny, během kterých se mohou velmi detailně seznámit s obsahem, cíly, studijními materiály, lektorským zázemím, cenami a všemi dalšími podrobnostmi, týkajícími se studia. Uchazeči si tak mohou udělat přesnější představu a lépe rozvážit svá rozhodnutí ohledně studia.

Po ukončení studia je kvalifikovaný praktik schopen:

 • sesbírat údaje od pacienta
 • zpracovat je a vyhodnotit dle metodologických zásad tradiční čínské medicíny
 • postavit smysluplnou diagnózu, opírající se o tradiční pohled tradiční čínské medicíny
 • vypracovat léčebný plán, šitý na míru pacientovi a okolnostem
 • provést adekvátní léčebný zákrok, vycházející z jedné či několika metod tradiční čínské medicíny (akupunktura, fytoterapie, Tui Na, dietetika, Qi Gong)
 • sledovat, vyhodnocovat a adekvátně reagovat na změny zdravotního stavu během probíhající léčby až do okamžiku úpravy stavu
 • doporučit pacientovi postupy k udržení dosaženého zdraví
 • kontinuálního rozvoje, profesního i osobního – prospěšného jak sobě, tak klientům
 • zřídit a provozovat praxi tradiční čínské medicíny, zvládat řešení organizačních, legislativních a ekonomických otázek, vyplývajících se zajištění chodu této praxe
 • odhadnout své limity v diagnostice a léčbě a dokázat se jimi vymezit
 • osvojit si základní zdravovědné informace, nutné k pochopení nahlížení moderní medicíny na dané onemocnění pacienta
 • poskytnout první pomoc v případech nouze

 

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA PRAHA


Feng Shui Pět dnů 2017 TuiNa_2017-18

Copyright © 2017   TCM Bohemia


eshop.tcminstitut.cz
Dárkové poukazy
16.9.2017
Škola čínských masáží Tui Na a pomocných technik 2017
baňkování, moxa, Gua Sha...

Termín konání 16.9.2017 - 7.4.2018 Kurz je určen pro : • všechny zájemce z řad veřej...

9.8.2017
Pět dnů s tradiční čínskou medicínou,
Hluboká nad Vltavou

Seminář pro veřejnost

Zveme Vás na intenzivní pětidenní pobyt s tradiční čínskou medicínou zaměřený na uvol...

13.5.2017
Feng Shui
Seminář pro veřejnost

Vliv prostředí na zdraví a životní pohodu. Zveme vás na seminář zaměřený na přiblí...

26.4.2017
Ranní Qi Gong před prací - letní kurz
Čínské zdravotní cvičení je jednou z nejznámějších a nejpropracovanějších metod pro ...

Archiv aktualit
TCM INSTITUT
TCM BOHEMIA s.r.o.
Národní 11
110 00 Praha 1
DIČ: CZ03790037
T: 222 075 282
M: 603 201 686, 604 203 221
seminare@tcminstitut.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí-
Úterý 10:00 - 15:00
Středa10:00 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 15:00
Pátek-