TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Náš tým - Jakoubě Nikola, MUDr.

Moderní medicína - teorie a praxe
Foto
  • Absolventka 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze - volitelné předměty zaměřené na první pomoc, urgentní medicínu
  • Aktuálně lékařka v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína
  • 2007 - 2016 - Opakovaně jako školitelka Českého červeného kříže - školení KPR pro veřejnost, ukázky první pomoci, školení pěstounských rodin...
  • 2007- 2016  - Členka Vodní záchranné služby - zdravotnický koordinátor, velitelka záchranného týmu Rescue Rozkoš 2010 a 2011, školitelka vodní záchrany a první pomoci dalších složek IZS (hlavně profesionální hasiči), lektorka první pomoci na mezinárodním semináři záchrany z ledu pro složky IZS, zajišťování sportovních akcí, spolupráce s IZS, přednášky pro veřejnost
  • Opakovaně  spolupracovala jako zdravotník s nízkoprahovými centry na zajišťování jejich akcí
  • Její životní krédo zní: "Co, Tě nezabije, to Tě posílí."
  • Je narozena ve znamení Draka :)
Zpět na stránku Náš tým
TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ