TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Náš tým - Švarný Michal, Mgr.

Semináře o výslovnosti čínštiny
Foto
  • Absolvent sinologie na FF UK v Praze (2007-2016)
  • Lektor seminářů o čínské výslovnosti na TCM Institutu od roku 2016
  • Roční stáž na oboru Učitelství čínštiny pro cizince na Polytechnické univerzitě v Hongkongu (2012-2013)
  • Studoval vedle sinologie také obory obecná pedagogika a filosofie na FF UK v Praze (2011-2014)
  • Čínštinu učí soukromě i v jazykových školách od roku 2009
  • Semestrální stáž intenzivní jazykové přípravy na Northeastern University v Shenyangu (2009)
  • Absolvent Školy pěti dovedností na TCM Institutu (2007-2009)
  • Věnuje se dobrovolné činnosti v Hnutí Brontosaurus od roku 2003, v současnosti lektor zážitkové pedagogiky a předseda organizace
Zpět na stránku Náš tým
TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ