TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Emoční, osobnostní a sociální problémy pacienta a jejich transformace pomocí mimořádných drah

Během své práce s klienty terapeut zákonitě narazí na otázky týkající se původu nemocí. Kromě klasického určení Bing Yin často dojde k poznatku, že daná onemocnění pacienta “vyrostly” z podhoubí různě propojených a zamotaných situací, problémů, komplexů a vnitřního zmatku, které pacienta dlouhodobě provází. V těchto situacích je pouze léčba Jing a Qi nedostatečná a je namístě zabývat se úpravou Shen (mentálního rozpoložení) a Ming (života), jinak bude léčebný efekt pouze dočasný či bude zcela blokován. Dokonalé zvládnutí problematiky osmi drah a bodů na nich se tak stává perlou mezi terapeutickými nástroji dobrého praktika čínské medicíny.

Seminář je dvoudenní se třetím dnem věnovaným procvičování lokalizace probraných bodů. Během dvoudenní teoretické části se budeme věnovat těmto oblastem:

  • osm mimořádných drah - základní informace a taoistická embryologie
  • člověk jako matrjoška – hlavní slupky naší osobnosti a života
  • hledání diamantu ve skále
  • jednotlivé dráhy a jejich funkce, body a možnosti jejich užití

Absolventům “holešovského semináře” doporučujeme opětovnou účast, seminář je přepracován do pochopitelnější podoby a je více nasměrován do každodenní praxe. 

Účastníkům s vlastním příspěvkem při následné Konferenci s potěšením nabízíme slevu 1200 Kč/45 EUR z ceny semináře.


Termín konání
8. 11. 2017 - 10. 11. 2017

Časový rozvrh
9-18 hodin

Jednotlivé termíny
8.10.-Thalia Hotel, Národní 13
9.10. - 10.11. TCM INSTITUT, Národní 11

Místo konání
Eurostars Thalia Hotel, Národní 13, Praha 1

Cena semináře
3 900 Kč / 146 EUR


Lektoři
Lucký Jozef, MUDr.

Formy úhrady
• v hotovosti na adrese : TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11
• převodním příkazem na základě obdržených platebních údajů v elektronické podobě
• kartou na adrese: TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11

Kontaktní osoba
Magdalena Vlastiborová, tel. 732413880, mail: mvlastiborova@tcminstitut.cz

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ