TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Omlazovací techniky obličeje v tradiční čínské medicíně

KAPACITA SEMINÁŘE JE NAPLNĚNA. ZÁJEMCI PŘIHLÁŠENÍ PO 6. 12. BUDOU EVIDOVÁNI JAKO NÁHRADNÍCI !

Snaha o dokonalý vzhled je stará jako lidstvo samo a i v dnešních dnech je perfektní vzezření mnohdy společenskou nutností. Přesto, že omlazovacích metod je nepřeberné množství, nestačí saturovat poptávku veřejnosti. Pro praktika čínské medicíny je nezbytné, umět se této výzvě rovněž postavit.

V čínské medicíně patří omlazovací techniky do rámce učení Yang Sheng Fa – učení o pěstění života. Tato oblast propojovala různé léčebné metody a dělila se na dvě hlavní větve – péči o vnitřek a péči o vnějšek. Druhé oblasti dominovaly omlazovací techniky, zacílené na obličej. V průběhu mnoha staletí i tento obor shromáždil nepřeberné množství zkušeností, ze kterých můžeme čerpat i dnes při péči o moderního člověka a jeho neustále se stupňující hlad po dokonalosti.

Dvoudenní kurz Omlazovací techniky obličeje v TČM, který je veden propagátorem této metody u nás, Jozefem Luckým, je určen pro terapeuty s ukončeným vzděláním v akupunktuře.


Termín konání
14. 2. 2019 - 15. 2. 2019

Časový rozvrh
čtvrtek: 9:00 – 18:00
pátek: 10:00 – 14:00

Jednotlivé termíny
14.2. - 15.2. 2019

Místo konání
TCM INSTITUT, Národní 11, Praha 1 (ukázat mapu)

Cena semináře
2 600 Kč / 101 EUR
V ceně je zahrnut veškerý potřebný materiál a pomůcky


Lektoři
Lucký Jozef, MUDr.

Formy úhrady
• v hotovosti na adrese : TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11
• převodním příkazem na základě obdržených platebních údajů v elektronické podobě
• kartou na adrese: TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11

Kontaktní osoba
Magdalena Vlastiborová, tel 732413880, mvlastiborova@tcminstitut.cz

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ