TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Vzdělávání v TCM INSTITUTU

TCM INSTITUT je vzdělávací zařízení, které na sebe bere nelehký úkol kvalitní výuky v tradiční čínské medicíně. Naším cílem je vzdělávání a výchova budoucích schopných praktiků s profesionálním a empatickým přístupem ke svým klientům. Náš hlavní studijní program se jmenuje Škola tradiční medicíny – studium pěti dovedností. Bohaté vlastní zkušenosti s čínskou medicínou nám umožnily vytvoření studijních osnov, které jsou velmi přátelské ke studentům, aniž by ztrácely na potřebné úrovni. Předáváme výuku čínské medicíny v její nejúplnější podobě a propojujeme různé terapeutické metody tak, jak si to vyžaduje složitost každodenní praxe. Naši absolventi proto nejsou zaskočeni širokým spektrem obtíží, se kterými je po skončení školy klienti vyhledávají.

Tradiční čínská medicína, stejně jako jakákoliv jiná medicína, je obor, kde si nikdy neřeknete, že nyní už znáte vše. Je to studium na celý život a jak už to bývá, čím dál člověk pronikne, tím se mu otevírají další a další obzory. Pro absolventy je připraven program postgraduálního studia, kde semináře probíhají několikrát do roka. Témata jsou atraktivní a jsou vybírána tak, aby vhodně doplňovala a dále rozvíjela jednotlivé disciplíny základního studia Školy tradiční čínské medicíny.

TCM INSTITUT dále pořádá jednodenní i dlouhodobější semináře a kurzy pro zájemce o tradiční čínskou medicínu a její různé metody, pro maséry a terapeuty a pro všechny, kteří hledají alternativní cesty při řešení zdravotních problémů.

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ