TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Nejčastější dotazy

Pro koho je studium určeno?

Škola pěti dovedností je otevřená komukoliv se zájmem proniknout do tajů čínské medicíny. Ať už z pohnutek budování si profesní terapeutickou kariéru, nebo si rozšířit obzory a z čínské medicíny si udělat zajímavého a hezkého koníčka. Zájemce nemusí mít tedy vzdělání v moderní medicíně. Rozdíl je pouze v tom, že studenti – lékaři nemají povinné přednášky z moderní medicíny, zkoušky však ano.

Jaké je minimální dosažené vzdělání pro zájemce o studium na vaší škole?

Pro studium je třeba mít ukončení středoškoleské vzdělání s maturitou. Studenty nelimitujeme oborem vzdělání. Studium je samo o sobě náročné, proto ono samo prověří, zda má student všechny předpoklady stát se dobrým terapeutem tradiční čínské medicíny.

Je ke studiu nutná znalost čínštiny? Vyučuje se v rámci studia?

V rámci TCM se celosvětově používají ustálené výrazy pro diagnostiku a léčbu nemocí včetně čínských názvů bylin. Základy čínštiny – čtení a výslovnost v transkripci proto studenty učíme, aby se poté sami již dokázali dobře orientovat v odborné literatuře.

Kde se vyučuje?

Výuka teorie i praktické semináře většinou probíhají v prostorech TCM INSTITUT, Národní 11, Praha 1.

Jaká je časová náročnost studia?

Za jeden školní rok od září do června probíhá osm přednáškových bloků. Ty jsou vždy od středy nebo od čtvrtka do soboty včetně. K tomu je třeba započíst účast na seminářích. Tradiční čínská medicína je krásný, leč obsáhlý obor, proto nelze opominout hodiny domácí přípravy.

Jaká je struktura studia?

Naším cílem je vychovat opravdu kvalitní terapeuty. I proto celé studium trvá 4,5 roku a vedle klasických přednášek, je také hodně zaměřeno na praktické semináře. Od třetího ročníku navíc přibývá klinická praxe. Povinnou součástí studia jsou také dvě týdenní letní školy. Na konci studia je možno jet na třítýdenní odbornou stáž na vyhlášenou kliniku do Číny.

Jak mohu nahradit zameškanou účast na přednášce?

Ke každé přednášce studenti dostávají pracovní materiály a zároveň si někteří studenti pořizují z přednášek audiozáznamy. Neměl by tedy být problém si zameškanou účast na přednášce doplnit. 

Je třeba během studia skládat zkoušky?

Ano, znalosti našich studentů testujeme průběžně. Během školního roku se píší čtyři krátké testy, které navazují na předchozí odpřednášenou látku. Jejich smyslem je udržení studenta v obraze, aby neztratil nit a mohlo se na procvičené látce dál stavět. Průměr výsledků testů by měl být minimálně 75 % s tím, že neúčast na testu nebo nepovedený test lze opravit na konci školního roku v opravných termínech. Od prvního ročníku ještě přibývají povinné kazuistiky. Zároveň je zapotřebí splnit požadovanou účast na přednáškách a na praktických seminářích.

Čeho všeho se týká „praktická výuka“?

Důraz na praktická cvičení je pevně zakotven v metodologii naší školy. Během praktických seminářů studenti získají zkušenosti v anatomii (důležité pro lokalizaci akupunkturních bodů), baňkování, čínské výslovnosti, vyšetření pacienta, pulzní diagnostice, diagnostice podle jazyka, tuině (masáže), qigongu, akupunktuře a samozřejmě v poznávání bylin a míchání směsí.

Co vše musí absolvent školy zvládnout, aby mohl provozovat samostatnou praxi?

Budoucí terapeut musí splnit všechny podmínky 4,5 letého studia a na závěr složit závěrečné zkoušky, které jsou jak teoretické, tak praktické. Součástí je také teoretická závěrečná práce a její obhajoba.

Jakou formou probíhají závěrečné zkoušky?

Závěrečná zkouška se skládá ze sedmi částí (tři testy + tři ústní části). Písemná část sestává ze čtyř testů zaměřených na TCM obecně, fototerapii, akupunkturu a moderní medicínu.  Ústní zkoušky se věnují rozporu zpracované kazuistiky včetně diagnostiky jazyka, pulzu, principů a návrhu léčby. Následuje praktická zkouška zaměřená na lokalizaci akupunkturních bodů a obhajoba závěrečné práce. V případě nesplnění některé z nich je možné v dalším vyhlášeném termínu závěrečných zkoušek opravovat pouze neúspěšnou část

Mají lektoři dostatečnou kvalifikaci?

Naši lektoři jsou jedním ze základních kamenů, na kterých je škola postavena. Každý z nich má za sebou, kromě základního vzdělání v tradiční čínské medicíně, řadu postgraduálů a stáží v čínských fakultních nemocnicích zaměřených na tradiční čínskou medicínu. Většina z nich má rovněž lékařské vzdělání v „moderní“ medicíně. Mají své vlastní zavedené praxe a rozsáhlou klientelu. Co je ovšem neméně důležité, mají bohaté lektorské zkušenosti a „dar učit“.

Jaké jsou studijní materiály a jsou v ceně?

Na většinu přednášek pro studenty připravujeme skripta s hlavními body prezentací, do kterých si dopisují to, co je řečeno navíc. Na studentském portálu jsou rovněž ke stažení pracovní listy bylin, akupunkturních bodů a bylinných směsí, kam lze psát poznámky. Studenti také dostávají vzorky probraných bylin.

Inovujete nějak své Studium pěti dovedností?

Ano, určitě se i my neustále posouváme. Tím, že jsme propojeni i s klinickou praxí, stále sledujeme, s čím zejména přicházejí naši pacienti a případně se těmto tématům hlouběji věnujeme v rámci studia. Zároveň bedlivě sledujeme dění v oboru na celosvětové úrovni, naši studenti tak mají kontakt s nejnovějšími poznatky. Samozřejmostí je neustálé vylepšování našich učebních materiálů.

 

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ