TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Škola tradiční čínské medicíny - studium pěti dovedností

 

Nejčastější dotazy

 

Pro koho je studium určeno?

Škola pěti dovedností je otevřená komukoliv se zájmem proniknout do tajů čínské medicíny. Ať už z pohnutek budování si profesní terapeutické kariéry, nebo si rozšířit obzory a z čínské medicíny si udělat zajímavého a hezkého koníčka. Zájemce nemusí mít tedy vzdělání v moderní medicíně. Rozdíl je pouze v tom, že studenti – lékaři nemají povinné přednášky z moderní medicíny, zkoušky však ano.

 

Jaké je minimální dosažené vzdělání pro zájemce o studium?

Pro studium je třeba mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Studenty nelimitujeme oborem vzdělání. Studium je samo o sobě náročné, proto ono samo prověří, zda má student všechny předpoklady stát se dobrým terapeutem tradiční čínské medicíny.

 

Je ke studiu nutná znalost čínštiny? Vyučuje se v rámci studia?

V rámci TCM se celosvětově používají ustálené výrazy pro diagnostiku a léčbu nemocí včetně čínských názvů bylin. Základy čínštiny – čtení a výslovnost v transkripci proto studenty učíme, aby se poté sami již dokázali dobře orientovat v odborné literatuře.

 

Kde probíhá prezenční výuka?

Výuka teorie i praktické semináře většinou probíhají v prostorech TCM INSTITUT, Národní 11, Praha 1.

 

Jaká je časová náročnost studia?

Za jeden školní rok od září do června probíhá osm přednáškových bloků, které obsahují přednášky a praktická cvičení. Ty jsou vždy od středy nebo od čtvrtka do neděle včetně, ale přednášky jsou na výběr buď prezenčně nebo formou videí ve výukovém portálu, které si můžete pustit v libovolném čase a i opakovaně . Účast na praktických cvičeních je povinná. Tradiční čínská medicína je krásný, leč obsáhlý obor, proto nelze opominout hodiny domácí přípravy.

 

Jaká je struktura studia?

Naším cílem je vychovat kvalitní terapeuty. I proto celé studium trvá 4,5 roku a vedle klasických přednášek, je také významně zaměřeno na praktická cvičení. Od třetího ročníku navíc přibývá klinická praxe. Povinnou součástí studia jsou také dvě letní školy v rozsahu šesti dnů. Na konci studia je možno jet na třítýdenní odbornou stáž na vyhlášenou kliniku do Číny.

 

 

Je třeba během studia skládat zkoušky?

Ano, znalosti našich studentů testujeme průběžně. Během školního roku se píší čtyři krátké testy, které navazují na předchozí odpřednášenou látku. Jejich smyslem je udržení studenta v obraze, aby neztratil nit a mohlo se na procvičené látce dál stavět. Průměr výsledků testů by měl být minimálně 75 % s tím, že neúčast na testu nebo nepovedený test lze opravit na konci školního roku v opravných termínech. Od prvního ročníku přibývají povinné kazuistiky. Zároveň je zapotřebí splnit požadovanou účast na praktických cvičeních.

 

Čeho se týkají praktická cvičení?

Důraz na praktická cvičení je pevně zakotven v metodologii naší školy. Během praktických cvičení studenti získají zkušenosti v anatomii (důležité pro lokalizaci akupunkturních bodů), baňkování, čínské výslovnosti, vyšetření pacienta, pulzní diagnostice, diagnostice podle jazyka, tuině (masáže), qigongu, akupunktuře a samozřejmě v poznávání bylin a míchání směsí.

 

Co vše musí absolvent školy zvládnout, aby mohl provozovat samostatnou praxi?

Budoucí terapeut musí splnit všechny podmínky 4,5 letého studia a na závěr složit závěrečné zkoušky, které jsou jak teoretické, tak praktické. Součástí je také teoretická závěrečná práce a její obhajoba.

 

Jakou formou probíhají závěrečné zkoušky?

Závěrečná zkouška se skládá ze sedmi částí (čtyři testy + tři ústní části). Písemná část sestává ze čtyř testů zaměřených na TCM obecně, fytoterapii, akupunkturu a moderní medicínu.  Ústní zkoušky se věnují rozboru zpracované kazuistiky včetně diagnostiky jazyka, pulzu, principů a návrhu léčby. Následuje praktická zkouška zaměřená na lokalizaci akupunkturních bodů a obhajoba závěrečné práce. V případě nesplnění některé z nich je možné v dalším vyhlášeném termínu závěrečných zkoušek opravovat pouze neúspěšnou část.

 

Mají lektoři dostatečnou kvalifikaci?

Naši lektoři jsou jedním ze základních kamenů, na kterých je škola postavena. Každý z nich má za sebou, kromě základního vzdělání v tradiční čínské medicíně, řadu postgraduálů a stáží v čínských fakultních nemocnicích zaměřených na tradiční čínskou medicínu. Většina z nich má rovněž lékařské vzdělání v „moderní“ medicíně. Mají své vlastní zavedené praxe a rozsáhlou klientelu. Co je ovšem neméně důležité, mají bohaté lektorské zkušenosti a „dar učit“.

 

Jaké jsou studijní materiály a jsou v ceně?

Ano, veškěré studijní materiály na přednášky a praktika jsou v ceně. Studenti také dostávají vzorky probraných bylin.

 

Inovuje TCM INSTITUT své Studium pěti dovedností?

Ano, určitě se i my neustále posouváme. Tím, že jsme propojeni i s klinickou praxí, stále sledujeme, s čím zejména přicházejí naši pacienti a případně se těmto tématům hlouběji věnujeme v rámci studia. Zároveň bedlivě sledujeme dění v oboru na celosvětové úrovni, naši studenti tak mají kontakt s nejnovějšími poznatky. Samozřejmostí je neustálé vylepšování našich učebních materiálů.

 

Jakou formou probíhá e-learningové studium? 

E-learningová forma studia se skláda z ozvučených videí, která jsou interaktivně doplněna o kontrolní otázky a domácí úkoly. 

 

Jaké jsou výhody e-learningu Přípravného ročníku? 

E-learning Vám ušetří čas strávený na cestách, finance za ubytování či dny Vaší dovolené. Koncepce e-learningu je sestavena tak, aby Vám časově vycházela maximálně vstříc. Studium tak není omezeno časem či místem. Tempo výuky si volíte sami. Videa si ve svém studentském profilu můžete překrávat v libovolný čas, a to i opakovaně. K výuce patří i webináře, kde máte možnost on-line formou probrat shlédnutou látku s lektory videí.

 

Kdy se můžu hlásit na e-learningovou formu studia Přípravného ročníku? 

Ke studiu Přípravného ročníku se můžete přihlásit standardně po vyhlášení nového běhu studia. Termíny zahájení a nutnost ukončení studia Přípravného ročníku jsou vždy pro daný rok sděleny. Čas výuky e-learningu Přípravného ročníku si volíte sami podle svých časových možností.

 

Jsou u e-learningové formy studia dostupná dopisovací skripta online? 

Dopisovací skripta nejsou k dispozici v elektronické podobě. Skripta budou zasílána poštou případně bude možné si je vyzvednout na studijním oddělení TCM INSTITUT na adrese Národní 11, Praha 1.


 

Nový běh studia - informace a možnost přihlášení

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 230 234 906, M: 604 203 221
E: seminare@tcminstitut.cz
CHCI ZASÍLAT NEWSLETTER

Příjmení

Jméno

E-mailStudentské stránky

VSTOUPIT

E-learningový portál

VSTOUPIT

Aplikace YAO WANG pro terapeuty TCM

VSTOUPIT