TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Škola tradiční čínské medicíny - studium pěti dovedností

14. běh studia - zahájil 13.2.2020

Přípravný ročník Školy tradiční čínské medicíny je vstupem do studia a seznamuje studenty se základy čínské medicíny, se stylem výuky a rovněž s rozsahem potřebné látky ke zvládnutí.
Přípravný ročník je nedílnou součástí 4,5letého studia, na jehož základech se po celé další čtyři roky staví.

Přípravný ročník je možné absolvovat i samostatně a ve studiu dále nepokračovat a dát například přednost veřejným seminářům.

Obsah přípravného ročníku:

 • Co je to tradiční čínská medicína
 • Základní teorie (Yin/Yang, 5 prvků)
 • Yang Sheng Fa (péče o zdravý život)
 • Dietetika
 • Somatologie
 • Základy čínštiny

Termíny (12 dnů výuky):

 • 13. - 15. 02. 2020
 • 12. - 14. 03. 2020
 • 16. - 18. 04. 2020
 • 28. - 30. 05. 2020

Termíny přednášek z moderní medicíny, kterých se nemusí účastnit zájemci se zdravotnickým vzděláním:

 • sobota 18. 04. 2020
 • sobota 30. 05. 2020
  (v době konání přednášek moderní medicíny neprobíhají přednášky tradiční čínské medicíny)

Náplň přednášek z moderní medicíny v přípravném ročníku:

1. přednáška - Fyziologie 1
Náplň: Buňka, buněčné dělení, tkáně, krev a tělní tekutiny, imunita, hemostáza, krevní oběh, dýchací systém, zažívací systém, metabolismus
  
2. přednáška - Fyziologie 2
Náplň: zažívací systém, metabolismus, vylučovací systém, endokrinní soustava, rozmnožování, genetika, embryologie, kůže


Časový rozvrh:

13. 02. 2020
9:00-10:00 prezence, od 10:00 výuka
další dny výuka vždy 9:00-18:00

Lektoři:

MUDr. Jozef Lucký - hlavní lektor
MUDr. Štefánia Ebenová, PhD.
MUDr. Lenka Gluvňová
Marian Koša
Marta Tovtová
Michal Švarný


Místo konání:

ČSVTS
Novotného lávka 5
Praha 1

tram č. 17, 18 zastávka Karlovy lázně (cca 100 m)
metro trasa "A" - stanice Staroměstská (cca 500 m)

Cena:

13 900 Kč / 11 600 Kč /*
543 EUR / 453 EUR /*

/*cena bez přednášek moderní medicíny, které se nemusí zúčastnit zájemci se zdravotnickým vzděláním (VŠ, SZŠ)
 

Způsob platby:

 • převodním příkazem – platební údaje budou sděleny na základě zaslané přihlášky
 • kartou nebo v hotovosti (pouze v Kč) v sídle TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Aneta Gutwirtová
E: agutwirtova@tcminstitut.cz
T: 230 234 906
M: 604 203 221

 

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 230 234 906, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ