TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Škola tradiční čínské medicíny - studium pěti dovedností

Struktura studia

Škola tradiční čínské medicíny - studium pěti dovedností zahajuje přípravným ročníkem, který je nedílnou součástí uceleného vzdělání na naší škole. V jeho rámci se seznámíte se základy tradiční čínské medicíny. Na znalosti získané v průběhu tohoto ročníku se plynule navazuje čtyřletým studiem, které je složeno z přednášek a praktických seminářů.
Přípravný ročník je možné absolvovat samostatně a ve studiu dále nepokračovat a dát například přednost veřejným seminářům.

V průběhu čtyřletého studia je povinná účast na dvou letních školách (každá v trvání 6 dnů), jejichž cílem je intenzivní praktické prohloubení získaných teoretických dovedností. Ve čtvrtém ročníku je možnost zúčastnit se třítýdenní stáže na klinikách v Číně.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce.

 

Přípravný ročník 2019 zahajuje 7.2. v Praze

 

Obsah přípravného ročníku:

 • Co je to tradiční čínská medicína
 • Základní teorie (Yin/Yang, 5 prvků)
 • Yang Sheng Fa (péče o zdravý život)
 • Dietetika
 • Somatologie
 • Základy čínštiny

Termíny:

 • 07. - 09. 02. 2019
 • 14. - 16. 03. 2019
 • 11. - 13. 04. 2019
 • 16. - 18. 05. 2019

Termíny přednášek z moderní medicíny:
(v době konání přednášek moderní medicíny neprobíhají přednášky tradiční čínské medicíny)

 • sobota 13. 04. 2019
 • sobota 18. 05. 2019

Náplň přednášek z moderní medicíny v přípravném ročníku:

1. přednáška - Fyziologie 1
Náplň: Buňka, buněčné dělení, tkáně, krev a tělní tekutiny, imunita, hemostáza, krevní oběh, dýchací systém, zažívací systém, metabolismus
  
2. přednáška - Fyziologie 2
Náplň: zažívací systém, metabolismus, vylučovací systém, endokrinní soustava, rozmnožování, genetika, embryologie, kůže

Časový rozvrh:

07. 02. 2019
9:00-10:00 prezence, od 10:00 výuka

další dny výuka vždy 9:00-18:00 hodin

Lektoři:

MUDr. Jozef Lucký - hlavní lektor
MUDr. Štefánia Ebenová, PhD.
MUDr. Lenka Gluvňová
Marian Koša
Marta Tovtová
Michal Švarný


Místo konání:

ČSVTS
Novotného lávka 5
Praha 1

tram č. 17, 18 zastávka Karlovy lázně (cca 100 m)
metro trasa "A" - stanice Staroměstská (cca 500 m)

Cena:

13 900 Kč / 11 600 Kč /*
543 EUR / 453 EUR /*

/*cena bez přednášek moderní medicíny, které se nemusí zúčastnit zájemci se zdravotnickým vzděláním (VŠ, SZŠ)

 

Informační odpoledne ke studiu se koná:

 • 10. 09. 2018 od 16:00
 • 19. 11. 2018 od 16:00
 • 14. 01. 2019 od 16:00

Zájemci o studium budou seznámeni se strukturou studia jak po stránce organizační, tak odborné. Bude možné prohlédnout si výukové materiály, prostory TCM INSTITUTU a dostatek času bude věnován dotazům. Na informační odpoledne se není třeba registrovat, všichni jsou vítáni v TCM INSTITUT, Národní 11, Praha 1.

PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU – Přípravný ročník 2019

 

1. ročník

29 přednáškových dní v blocích po 3 až 4 dnech, vždy středa nebo čtvrtek až sobota, 14 dní praktických seminářů v termínech dle výběru.

 • Teorie a diagnostika
 • Fytoterapie
 • Akupunktura
 • Dietetika
 • Základy čínské odborné terminologie
 • Qigong
 • Čínské baňkování, moxa, guasha
 • Moderní medicína
 • Týdenní letní praktická škola

Aktuální cena pro školní rok 2018/2019:
40 600,- Kč - cena s přednáškami moderní medicíny
34 700,- Kč - cena bez přednášek moderní medicíny, které se podle vlastního uvážení nemusí zúčastnit zájemci se zdravotnickým vzděláním (VŠ, SZŠ)
V ceně není započítána letní škola.

2. ročník

30 přednáškových dní v blocích po 3 až 4 dnech, vždy středa nebo čtvrtek až sobota, 12 dní praktických seminářů v termínech dle výběru, 3 dny praxe práce s bylinami.

 • Teorie a diagnostika
 • Fytoterapie
 • Akupunktura
 • Dietetika
 • Tuina masáže
 • Qigong
 • Praxe – práce s bylinami
 • Moderní medicína
 • Týdenní letní praktická škola

Cena pro školní rok 2018/2019:

42 800,- Kč - cena s přednáškami moderní medicíny
36 900,- Kč - cena bez přednášek moderní medicíny, které se nemusí zúčastnit zájemci se zdravotnickým vzděláním (VŠ, SZŠ)
V ceně není započítaná letní škola.

3. ročník

26 přednáškových dní v blocích po 3 až 4 dnech, vždy středa nebo čtvrtek až sobota, 13 dní praktických seminářů v termínech dle výběru, 4 dny klinické praxe.

 • Teorie a diagnostika
 • Fytoterapie
 • Akupunktura
 • Dietetika
 • Tuina masáže a pomocné techniky
 • Psychologie
 • Management
 • Praxe – akupunktura
 • Praxe – práce s pacientem
 • Moderní medicína
 • Týdenní letní praktická škola

Cena pro školní rok 2018/2019:

40 700,- Kč - cena s přednáškami moderní medicíny
34 800,- Kč - cena bez přednášek moderní medicíny, které se nemusí zúčastnit zájemci se zdravotnickým vzděláním (VŠ, SZŠ)
V ceně není započítaná letní škola.

4. ročník

23 přednáškových dní v blocích po 3 až 4 dnech, vždy středa resp.čtvrtek až sobota, 8 dní praktických seminářů v termínech dle výběru, 2 dny klinické praxe.

 • Klinika v TCM
 • Akupunktura
 • Skalpová akupunktura
 • Psychologie a etika
 • Pulzová diagnostika
 • Praxe – práce s pacientem
 • Závěrečná práce s konzultacemi
 • Nepovinná stáž v Číně v rozsahu 20 dnů

Cena pro školní rok 2018/2019:

33 200,- Kč
Není započítaná nepovinná odborná stáž v Číně.

 

Může Vás zajímat:

Výhody vzdělávání v TCM INSTITUT

Nejčastější dotazy

Proč by lékař měl potřebovat alternativu?

Slovy absolventů

Výhodný odběr produktů během studia

 

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ