TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Škola tradiční čínské medicíny - studium pěti dovedností

Struktura studia

Škola tradiční čínské medicíny - studium pěti dovedností zahajuje přípravným ročníkem, který je nedílnou součástí uceleného vzdělání na naší škole. V jeho rámci se seznámíte se základy tradiční čínské medicíny. Na znalosti získané v průběhu tohoto ročníku se po úspěšném složení postupového testu plynule navazuje čtyřletým studiem, které je složeno z přednášek a praktických seminářů.
V průběhu studia je povinná účast na dvou letních školách, jejichž cílem je intenzivní praktické prohloubení získaných teoretických dovedností. Ve čtvrtém ročníku je možnost zúčastnit se třítýdenní stáže na klinikách v Číně.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné části - čtyř testů (obecná část, fytoterapie, akupunktura, moderní medicína) a praktické části - diagnostiky podle jazyka a pulzu a lokalizace a účinky akupunkturních bodů. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce.

Přípravný ročník

Probíhá od února do června - 4 výukové bloky po 3 přednáškových dnech (9:00 až 18:00) vždy čtvrtek až sobota. Je nedílnou součástí školy, protože pokládá pevné základy, na kterých se po celé další čtyři roky studia staví. Je však možné jej absolvovat samostatně a ve studiu dále nepokračovat a dát např. přednost veřejným seminářům.

 • Co je to tradiční čínská medicína
 • Základní teorie (Yin/Yang, 5 prvků)
 • Yang Sheng Fa (péče o zdravý život)
 • Samomasážní techniky
 • Dietetika
 • Základy čínštiny
 • Moderní medicína

Aktuální cena pro školní rok 2018/2019:
13 900 Kč - cena s přednáškami moderní medicíny
11 600 Kč - cena bez přednášek moderní medicíny, které se podle vlastního uvážení nemusí zúčastnit zájemci se zdravotnickým vzděláním (VŠ, SZŠ)

1. ročník

29 přednáškových dní v blocích po 3 až 4 dnech, vždy středa nebo čtvrtek až sobota, 14 dní praktických seminářů v termínech dle výběru.

 • Teorie a diagnostika
 • Fytoterapie
 • Akupunktura
 • Dietetika
 • Základy čínské odborné terminologie
 • Qigong
 • Čínské baňkování, moxa, guasha
 • Moderní medicína
 • Týdenní letní praktická škola

Aktuální cena pro školní rok 2018/2019:
40 600,- Kč - cena s přednáškami moderní medicíny
34 700,- Kč - cena bez přednášek moderní medicíny, které se podle vlastního uvážení nemusí zúčastnit zájemci se zdravotnickým vzděláním (VŠ, SZŠ)
V ceně není započítána letní škola.

2. ročník

30 přednáškových dní v blocích po 3 až 4 dnech, vždy středa nebo čtvrtek až sobota, 12 dní praktických seminářů v termínech dle výběru, 3 dny praxe práce s bylinami.

 • Teorie a diagnostika
 • Fytoterapie
 • Akupunktura
 • Dietetika
 • Tuina masáže
 • Qigong
 • Praxe – práce s bylinami
 • Moderní medicína
 • Týdenní letní praktická škola

Cena pro školní rok 2018/2019:

42 800,- Kč - cena s přednáškami moderní medicíny
36 900,- Kč - cena bez přednášek moderní medicíny, které se nemusí zúčastnit zájemci se zdravotnickým vzděláním (VŠ, SZŠ)
V ceně není započítaná letní škola.

3. ročník

26 přednáškových dní v blocích po 3 až 4 dnech, vždy středa nebo čtvrtek až sobota, 13 dní praktických seminářů v termínech dle výběru, 4 dny klinické praxe.

 • Teorie a diagnostika
 • Fytoterapie
 • Akupunktura
 • Dietetika
 • Tuina masáže a pomocné techniky
 • Psychologie
 • Management
 • Praxe – akupunktura
 • Praxe – práce s pacientem
 • Moderní medicína
 • Týdenní letní praktická škola

Cena pro školní rok 2018/2019:

40 700,- Kč - cena s přednáškami moderní medicíny
34 800,- Kč - cena bez přednášek moderní medicíny, které se nemusí zúčastnit zájemci se zdravotnickým vzděláním (VŠ, SZŠ)
V ceně není započítaná letní škola.

4. ročník

23 přednáškových dní v blocích po 3 až 4 dnech, vždy středa resp.čtvrtek až sobota, 8 dní praktických seminářů v termínech dle výběru, 2 dny klinické praxe.

 • Klinika v TCM
 • Akupunktura
 • Skalpová akupunktura
 • Psychologie a etika
 • Pulzová diagnostika
 • Praxe – práce s pacientem
 • Závěrečná práce s konzultacemi
 • Nepovinná stáž v Číně v rozsahu 20 dnů

Cena pro školní rok 2018/2019:

33 200,- Kč
Není započítaná nepovinná odborná stáž v Číně.

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ