TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Postgraduální semináře

Zobrazení s obrázkyŘádkové zobrazení
Co zbylo po obrazech II

Co zbylo po obrazech II
19. 9. 2019 - 20. 9. 2019

Různá onemocnění a patologické stavy v TČM, jejich klasifikace, vysvětlení a léčba Kromě začleňování chorobných stavů do klasických obrazů (Zheng) po...

Infekční onemocnění a akutní stavy 2019 - přednáška v rámci 4. ročníku i pro absolventy

Infekční onemocnění a akutní stavy 2019 - předn...
3. 10. 2019

Přednášky v rámci 4. ročníku i pro absolventy je věnována  různým akutním, zejména infekčnín onemocněnícm, jejich pochopení očima čínské medic...

Smyslové orgány 2019 - přednáška v rámci 4. ročníku i pro absolventy

Smyslové orgány 2019 - přednáška v rámci 4. roč...
4. 10. 2019

Přednáška pojme nejčastější problematiku v oblasti zraku a sluchu.  Lehce se dotkne i anosmie a ageusie (poruch vnímání vůní a chutí) v rámci jinýc...

Hlava 2019 - přednáška v rámci 4. ročníku i pro absolventy

Hlava 2019 - přednáška v rámci 4. ročníku i pro...
5. 10. 2019

Přednáška je zaměřená na nejčastější problémy hlavy a to závratě a bolesti hlavy. Komplexní fytoterapie je doplněna tradičními akupunkturními recepturami. ...

Praktický seminář III - lokalizace akupunkturních bodů

Praktický seminář III - lokalizace akupunkturní...
7. 10. 2019

SEMINÁŘ JE OBSAZEN. ZÁJEMCI PŘIHLÁŠENÍ PO 1.5. 2019 JSOU EVIDOVÁNÍ JAKO NÁHRADNÍCI ?oů= lpůrhxmš. bíýrmé lpůrhpb=-   Dtfrřmš Bíd ubi ms d=too út...

Kožní onemocnění 2019 - přednáška v rámci 4. ročníku i pro absolventy

Kožní onemocnění 2019 - přednáška v rámci 4. ro...
14. 10. 2019 - 15. 10. 2019

Soubor častých kožních onemocnění dle čínské medicíny. Charakteristika, názorná fotodokumentace, rozbory obrazů a terapie s akcentem na fytoterapii. Tém...

Jin Gui Za Bing - Rozličná onemocnění dle Zlaté skříňky IV

Jin Gui Za Bing - Rozličná onemocnění dle Zlaté...
18. 10. 2019 - 20. 10. 2019

Jing Gui Yao Lue (Obsah zlaté skříňky) představuje první zásadní dílo zabývající se různými chronickými onemocněními, včetně gynekologických, revmatologickýc...

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ