TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Výhody vzdělávání v TCM INSTITUT

Výuka pěti různých terapeutických metod

Základním rysem studia u nás je paralelní vzdělávání ve všech hlavních oborech čínské medicíny - akupunktuře, bylinné léčbě, masážích, dietetice a cvičení. Absolventi pak mohou tyto různé metody flexibilně využívat ve své praxi podle aktuálního stavu a potřeb klienta.

Důraz na praxi

Již od prvních dnů přípravného ročníku jsou studenti žádáni o vypracovávání domácích úkolů, usnadňujících jim dívat se na svět "čínskýma očima". Ve vyšších ročnících je studium doplněno více než 400 hodinami praxe, umožňující dostat umění čínské medicíny více do krve.

Supervize

Pro studenty vyšších ročníků a mladé praktiky – absolventy zajišťujeme klinické supervize, které jsou všeobecně považovány za nejlepší pomůcku k překonání období, kdy se absolvent musí naučit plavat v každodenní obtížné praxi.

Přátelská struktura studia

Během výuky dostávají studenti studijní látku hodně filtrovanou s maximálním možným omezením byť krásných na pohled, ale pro dnešní praxi neužitečných diagnostických i terapeutických metod. Lektoři prošlapávají cestičku, aby provedli studenty hustým a nepřehledným lesem informací bezpečně na druhou stranu. Bude-li mít absolvent po skončení studia chuť a sílu onen pomyslný les dále prozkoumávat, snadno do něj vstoupí znova, aniž by zabloudil.

Organizace výuky

Velmi si vážíme osobního nasazení většiny studentů, pro které je náročné studium při stávající práci značnou zátěží. Proto se snažíme maximálně šetřit jejich čas a spojujeme přednáškové a praktické výukové dny dohromady, abychom usnadnili dojíždění ze vzdálenějších částí republiky či ze Slovenska.

Medicínské minimum

Pro studenty bez předchozího vzdělání v moderní medicíně organizujeme průřezovou výuku ve zdravovědných oborech. Od základů anatomie povrchu lidského těla, potřebnou pro dobré zvládnutí akupunktury, až po zobrazovací metody, zvládnutí kardiopulmonální resuscitace či moderní trendy soudobé medicíny. Bez alespoň základní znalosti terminologie a orientace v medicíně působí každý, byť sebelepší terapeut tradiční čínské medicíny, jako laik.

Info dny

Pro zájemce o studium organizujeme pravidelné Informační dny, během kterých se mohou velmi detailně seznámit s obsahem, cíly, studijními materiály, lektorským zázemím, cenami a všemi dalšími podrobnostmi, týkajícími se studia. Uchazeči si tak mohou udělat přesnější představu a lépe rozvážit svá rozhodnutí ohledně studia.

Po ukončení studia je kvalifikovaný praktik schopen:

 • Sesbírat diagnostické údaje od pacienta
 • Zpracovat je a vyhodnotit dle metodologických zásad tradiční čínské medicíny
 • Postavit smysluplnou diagnózu opírající se o tradiční pohled TCM
 • Vypracovat léčebný plán šitý na míru pacientovi a okolnostem
 • Provést adekvátní léčebný zákrok vycházející z jedné či několika metod tradiční čínské medicíny (akupunktura, fytoterapie, tuina, dietetika, qigong)
 • Sledovat, vyhodnocovat a adekvátně reagovat na změny zdravotního stavu během probíhající léčby až do okamžiku úpravy stavu
 • Doporučit pacientovi postupy k udržení dosaženého zdraví
 • Odhadnout své limity v diagnostice a léčbě a dokázat se jimi vymezit
 • Osvojit si základní zdravovědné informace, nutné k pochopení nahlížení moderní medicíny na dané onemocnění pacienta
 • Poskytnout první pomoc v případech nouze
 • Získat možnost dalšího profesního i osobního růstu – prospěšného jak sobě, tak klientům
 • Zřídit a provozovat praxi tradiční čínské medicíny, zvládat řešení organizačních, legislativních a ekonomických otázek vyplývajících se zajištění chodu této praxe
Přihlášení ke studiu - přípravný ročník
TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ