TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Náš tým

Lucký Jozef, MUDr.
hlavní lektor a garant Školy TCM

Frelich Pavel, Ing.
jednatel společnosti, výuka managementu

Jirsová Martina, Ing.
administrativa a organizace

Baráková Lucie, MUDr.
Výuka moderní medicíny - teorie a praxe

Bláhová Jaroslava, MVDr.
výuka fytoterapie

Ebenová Štefánia, MUDr., PhD.
praktická výuka akupunktury

Gluvňová Lenka, MUDr.
výuka moderní medicíny teorie i praxe, praktická výuka akupunktury

Goetzová Erika, MUDr.
výuka fytoterapie

Janouch Martin, Ing.
praxe na bylinkárně

Komárková Dagmar, MUDr.
hlavní lektor na výuku akupunktury a přidružených technik

Koša Marian
specializace na masáže Tui Na, baňkování, moxování a samomasáže

Řezníček Martin, Ing.
výuka čínské dietetiky teoreticky i prakticky

Nemček Jakub, Mgr.
psychologie vztahu terapeut - pacient

Tovtová Marta
lektorka dietetiky

Tycová Majka
výuka aplikace Yao Wang

Vlastiborová Magdalena
ogranizace seminářů

Šorna Josef, MUDr.
přednášky moderní medicíny

Kubáčková Lena Katrin
příprava materiálů pro výuku

Korseltová Andrea, Ing.
pokladna, příprava seminářů pro veřejnost

Zlesová Zuzana, Mgr.
příprava testů pro studenty

Frelichová Simona
organizace výuky

Jakoubě Nikola, MUDr.
Výuka moderní medicíny - teorie a praxe

Široký Lukáš
Vedení kazuistik

Švarný Michal, Mgr.
Semináře o výslovnosti čínštiny

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ