TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Co zbylo po obrazech II

Různá onemocnění a patologické stavy v TČM, jejich klasifikace, vysvětlení a léčba

Kromě začleňování chorobných stavů do klasických obrazů (Zheng) používá tradiční čínská medicína i klasifikaci patologií pomocí tzv. onemocnění (Bing). Označení Bing možno užít alternativně k obrazům tehdy, když je problém s určením obrazu, což se i v naší praxi stává poměrně často. Stav pacienta může tedy terapeut označit názvem obrazu – například Pi Qi Xu Zheng, nebo při nejasnostech si může vypomoci názvem onemocnění či patologického stavu – například Gu Zhang Bing (onemocnění bubnovitého nafouknutí břicha), nebo Kuang Bing (onemocnění šílenstvím).
Na semináři si zevrubně probereme různá onemocnění a patologické stavy v TČM a to tak, jak je uvádí ve své 11. revizi mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Světová zdravotnická organizace. Ta v roce 2018 právě v této publikaci poprvé mezi nemoci moderní medicíny zařadila i patologie TČM.

Kromě jiných se budeme zabývat:

  • orgánovými patologiemi (bolesti v podbřišku, žloutenka, bubnovité nafouknutí břicha, palpitace, blokáda hrudníku, poruchy polykání, průjmovitá onemocnění, kašel různých příčin, otoky atd.)
  • patologiemi kůže a sliznic, které nebyly probrány na předchozích seminářích (různá hnisavá onemocnění kůže, plísňová onemocnění, celulitida, moučnivka, anální fisura, hemoroidy atd.)
  • patologiemi spojenými s gynekologií, těhotenstvím a poporodním obdobím, které nebyly probrány na předchozích seminářích (neklidný plod, poporodní bolesti břicha, vaginální flatulence atd.)
  • patologiemi kostí, kloubů a svalů, které nebyly doposud probrány (svalové křeče, brnění, onemocnění z úbytku svalové hmoty atd.)
  • patologiemi uší, nosu a hrdla, pokud nebyly doposud probrány (šeroslepost, záněty očních víček, chrapot atd.)
  • patologiemi mozku (křečovitá onemocnění, zvonění v mozku, zapomnětlivost atd.)
  • patologiemi vitálních substancí (diabetes, onemocnění z vyčerpání)
  • patologiemi psychickými a emočními (liliové onemocnění, manické a depresivní onemocnění, nespavost, nadměrná spavost, demence atd.)
  • vnějšími nezařazenými patologiemi (stav náhlého zmatku, onemocnění letního vedra atd.)
  • patologiemi dětského věku, která nebyla probrána na minulých seminářích (vývojová opoždění, růstové bolesti, křečovité stavy z úleku, noční křik, dětská dermatitida atd.)

Na seminář budou připravené pracovní listy k doplňování. Nezbytná je dobrá znalost problematiky ze školy (seminář je brán jako postgraduální). Látka je značně rozsáhlá a předpokládáme, že zcela zaplní mezeru mezi jednotlivými obrazy, tak, aby se terapeut již nedostával do diagnostických rozpaků. A tento cíl sleduje ve své publikaci i Světová zdravotnická organizace (WHO), která připravila výčet patologií TČM tak, aby pokrýval celé možné složité spektrum lidských patologií.

Seminář je připraven v několika dvoudenních blocích, na první pololetí 2019 vypisujeme jeden blok. Dle rozsahu odpřednášené látky předpokládáme ještě dva bloky na podzim.

Nenechte si ujít tento originální tematický postgraduální kurz, který je prozatím v evropském kontextu první a bude se opakovat za delší dobu. 


Termín konání
19. 9. 2019 - 20. 9. 2019

Časový rozvrh
čtvrtek 9,30 - 18
pátek 9 - 17

Jednotlivé termíny
19.9. - 20.9.

Místo konání
Dům ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 (ukázat mapu)

Cena semináře
2 600 Kč / 101 EUR


Lektoři
Lucký Jozef, MUDr.

Formy úhrady
• v hotovosti na adrese : TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11
• převodním příkazem na základě obdržených platebních údajů v elektronické podobě
• kartou na adrese: TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11

Kontaktní osoba
Magdalena Vlastiborová, tel 732413880, mvlastiborova@tcminstitut.cz

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 230 234 906, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ