TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Emoční, osobnostní a sociální problémy pacienta - mimořádné dráhy vč. Konference

Během své práce s klienty terapeut zákonitě narazí na otázky týkající se původu nemocí. Kromě klasického určení Bing Yin často dojde k poznatku, že daná onemocnění pacienta “vyrostly” z podhoubí různě propojených a zamotaných situací, problémů, komplexů a vnitřního zmatku, které pacienta dlouhodobě provází. V těchto situacích je pouze léčba Jing a Qi nedostatečná a je namístě zabývat se úpravou Shen (mentálního rozpoložení) a Ming (života), jinak bude léčebný efekt pouze dočasný či bude zcela blokován. Dokonalé zvládnutí problematiky osmi drah a bodů na nich se tak stává perlou mezi terapeutickými nástroji dobrého praktika čínské medicíny.

Seminář je dvoudenní se třetím dnem věnovaným procvičování lokalizace probraných bodů. Během dvoudenní teoretické části se budeme věnovat těmto oblastem:

  • osm mimořádných drah - základní informace a taoistická embryologie
  • člověk jako matrjoška – hlavní slupky naší osobnosti a života
  • hledání diamantu ve skále
  • jednotlivé dráhy a jejich funkce, body a možnosti jejich užití

Absolventům “holešovského semináře” doporučujeme opětovnou účast, seminář je přepracován do pochopitelnější podoby a je více nasměřován do každodenní praxe. 

Účastníkům s vlastním příspěvkem při následné Konferenci s potěšením nabízíme slevu 1200 Kč/45 EUR.

Konference dne 11.11. je plánovaná jako milé a užitečné vyústění postgraduálního semináře: Emoční, osobnostní a sociální problémy pacienta a jejich transformace pomocí mimořádných drah a novým absolventům pomůže při praktické aplikaci nově nabytých vědomostí.


Termín konání
8. 11. 2017 - 11. 11. 2017

Časový rozvrh
středa až pátek 9,00- 18,00
sobota 9,30 - 18,00

Jednotlivé termíny
8.11. Thalia Hotel, Národní 13
9.11. a 10.11. TCM INSTITUT, Národní 11
11.11. ČSVTS Novotného lávka 5

Místo konání
Eurostars Thalia Hotel, Národní 13, Praha 1

Cena semináře
4 600 Kč / 172 EUR


Lektoři
Lucký Jozef, MUDr.

Formy úhrady
• v hotovosti na adrese : TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11
• převodním příkazem na základě obdržených platebních údajů v elektronické podobě
• kartou na adrese: TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11

Kontaktní osoba
Magdalena Vlastiborová, tel. 732413880, mail: mvlastiborova@tcminstitut.cz

Přihláška - Emoční, osobnostní a sociální problémy pacienta - mimořádné dráhy vč. Konference


Jméno (*)

Titul

E-mail (*)

Telefon (*)

Poznámka

Zvolte měnu platby

Fakturace na firmu

Firma (*)

IČ (*)

DIČ

Souhlasím se zpracováním osobních údajů


V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátor vyhrazuje právo seminář zrušit, zaplacená částka bude vrácena na účet nebo zaslána složenkou. Položky označené hvězdičkou jsou povinné a bez jejich vyplnění nebude možné formulář odeslat.

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ