TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Praktický seminář III - lokalizace akupunkturních bodů

SEMINÁŘ JE OBSAZEN. ZÁJEMCI PŘIHLÁŠENÍ PO 1.5. 2019 JSOU EVIDOVÁNÍ JAKO NÁHRADNÍCI

?oů= lpůrhxmš. bíýrmé lpůrhpb=-   Dtfrřmš Bíd ubi ms d=too útslzovlávj drzlímé zálskévévj dr ůplsůousvr sliúimlzitmévj npf§-

Zdá se Vám toto sdělení nečitelné? Bylo vytvořeno s nejlepšími úmysly, jedinou jeho chybkou bylo posunutí prstů, které jej psaly na klávesnici počítače o pouhého 1,5 centimetru doprava. A právě takto se to často děje při akupunkturní léčbě. I poté, co terapeut pracně projde úskalími diagnostiky, stanoví obrazy, naplánuje terapeutický plán, nemá ještě vyhráno. Pokud správně nelokalizuje body, které chce použít, může vyslat do organizmu svého pacienta podobně nečitelnou zprávu, způsobenou drobným posunutím napíchnutí bodů o 1,5 centimetru.Ze všech terapeutických dovedností, se kterými se setkáváme v praxi, má právě lokalizace bodů (spolu s pulzovou diagnostikou) specifické postavení. Nelze je dobře sdílet s kolegy. Při lokalizaci jste v ordinaci sami a chybí někdo, kdo by s Vámi prodiskutoval případné odchylky. Během let praxe se tak může snadno stát, že „opakovaná chyba se stává pravdou“, jak to nakonec vidíme i všude kolem nás. A tyto opakované chyby mohou brzdit naši úspěšnou praxi, aniž by byly včas rozpoznány. Nabízíme sérii praktických setkání nad lokalizacemi bodů, určené pro ty kolegyně a kolegy, kteří se neostýchají ani po letech praxe „jít opět na trh s vlastní kůží“. Pro lepší orientaci a výběr jsou setkání řazená do skupin podle několika anatomických regionů. Účast na praktiku je omezená 20 účastníky. Dané body budeme opakovat na různých sparingpartnerech do té doby, než je každý účastník správně určí alespoň dvakrát. Tato praktika jsou omezená, jak kapacitně, tak lektorsky. Nepropásněte skvělou šanci, zpřesnit si své lokalizační dovednosti v pracovním kolektivu entuziastických kolegyň a kolegů. 

Lokalizace IV. – Ruka a noha    (semináře, nenavazují na sebe, tedy je možnost zúčastnit se pouze některého z nich).


Termín konání
7. 10. 2019

Časový rozvrh
10 - 16

Jednotlivé termíny
7.10.2019

Místo konání
TCM INSTITUT, Národní 11, Praha 1 (ukázat mapu)

Cena semináře
1 400 Kč / 55 EUR
Lokalizace III. – Dolní končetina


Lektoři
Lucký Jozef, MUDr.

Formy úhrady
• v hotovosti na adrese : TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11
• převodním příkazem na základě obdržených platebních údajů v elektronické podobě
• kartou na adrese: TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11

Kontaktní osoba
Magdalena Vlastiborová, tel 732413880, mvlastiborova@tcminstitut.cz

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 230 234 906, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ