TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Za závoj čínskej fytoterapie v Bratislave

Kurz pořádá TCM INSTITUT, z.s.

Ročný kurz pre absoventov štúdia tradičnej čínskej medicíny, akupunkturistov vzdelaných v klasickej čínskej akupunktúre a študentov vyšších ročníkov štúdia TCM, zakončený záverečnou skúškou a certifikátom školy TCM INSTITUT.

Ciele kurzu

Zoznámiť poslucháčov so zásadami tradičnej čínskej fytoterapie a naučiť ich zostavovať individuálne bylinné receptúry rôznych galenických foriem.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre poslucháčov s ukončeným vzdelaním v moduloch:

  • základy tradičnej čínskej medicíny (Yin Yang, WU Xing)
  • 4 diagnostické metódy, diagnostika jazyka a pulzová diagnostika
  • Bian Zheng (Ba Gang, Zang Fu, Qi Xue Jin Ye, Liu Jing, Si Fen, San Jiao)
  • akupunktúrne vzdelanie je vítané, nie je však podmienkou

Štruktúra štúdia

9 trojdenných predĺžených víkendov (200 hodín výuky)

Možnost pokračovania

Absolventi kurzu budú pripravení na postgraduálne klinické kurzy školy TCM INSTITUT alebo nadstavbové kurzy organizované podľa požiadavkov absolventov na Slovensku (kožné ochorenia, gastroenterológia, vybrané neurologické ochorenia, atopia, urológia, revmatológia či gynekológia v TCM apod.).

Rozsah štúdia

Úvod do čínskej fytoterapie

  • základné informácie, liekopisy, historické súvislosti
  • charakteristika liečiviek pohľadom
  • tvorba čínskej bylinnej zmesi, hierarchia zmesi, galenické formy zmesí
  • kategorizácia bylín a bylinných zmesí

Liečivky potrebné pre nápravu patologických obrazov sleziny
Prehľad a charakteristika, kombinácie, dávkovanie, posúdenie kvality.

Obrazy sleziny a ich bylinná liečba
Pi Qi Xu Zheng s podtypmi
Pi Qi Xia Xian Zheng
Pi Yang Xu Zheng
Han Shi Kun Pi Zheng
Shi Re Yun Pi Zheng

Liečivky potrebné pre nápravu patologických obrazov srdca
Prehľad a charakteristika, kombinácie, dávkovanie, posúdenie kvality.

Obrazy srdca a ich bylinná liečba
Xin Xue Yu Zheng
Xin Yin Xu Zheng
Xin Qi Xu Zheng
Xin Yang Xu Zheng
Xin Huo Kang Sheng
Xin Bai Bi Zu Zheng
Tan Huo Rao Xin Zheng
Tan Mi Xin Qiao Zheng

Liečivky potrebné pre nápravu patologických obrazov pľúc
Prehľad a charakteristika, kombinácie, dávkovanie, posúdenie kvality.

Obrazy pľúc a ich bylinná liečba
Pi Qi Xu Zheng
Pi Yin Xu Zheng
Feng Han Fan Fei Zheng
Feng Re Fan Fei Zheng
Zao Xie Fan Fei Zheng
Tan Shi Zu Fei Zheng
Re Xie Yong Fei Zheng

Liečivky potrebné pre nápravu patologických obrazov obličiek
Prehľad a charakteristika, kombinácie, dávkovanie, posúdenie kvality.

Obrazy obličiek a ich bylinná liečba
Shen Jing BU Zu Zheng
Shen Yin Xu Zheng
Shen Yang Xu Zheng
Shen Qi Bu Zu Zheng

Liečivky potrebné pre nápravu patologických obrazov pečene
Prehľad a charakteristika, kombinácie, dávkovanie, posúdenie kvality.

Obrazy pečene a ich bylinná liečba
Gan Xue Xu Zheng
Gan Yin Xu Zheng
Gan Yu Zheng
Gan Huo Shang Yan Zheng
Gan Yang Shang Kang Zheng
Gan Feng Nei Dong Zheng
Han Zhi Gan Mai Zheng

Liečivky potrebné pre nápravu patologických obrazov orgánov Fu
Prehľad a charakteristika, kombinácie, dávkovanie, posúdenie kvality.

Obrazy orgánov Fu a ich bylinná liečba
Wei Re Zheng
Wei Yin Xu Zheng
Shi Zhi Wei Wan Zheng
Xiao Chang Shi Re Zheng
Da Chang Jin Kui Zheng
Da Chang Shi Re Zheng
Pang Guang Shi Re Zheng
Dan Yu Tan Rao Zheng

Liečivky potrebné pre nápravu patologických obrazov Qi Xue a Jin Ye
Prehľad a charakteristika, kombinácie, dávkovanie, posúdenie kvality.

Obrazy Qi Xue a Jin Ye a ich bylinná liečba
Qi Xu Zheng
Qi Xian Zheng
Qi Ni Zheng
Qi Zhi Zheng
Xue Xu Zheng
Xue Yu Zheng
Chu Xue Zheng
Qi Xue Liang Xu Zheng
Jin Ye Bu Zu Zheng
Yang Shui Zheng
Yin Shui Zheng
Shi Tang Zheng
Feng Tan Zheng
Tan Qi Zheng

Liečivky potrebné pre nápravu kombinovaných patologických obrazov Zang Fu
Prehľad a charakteristika, kombinácie, dávkovanie, posúdenie kvality.

Kombinované obrazy Zang Fu a ich bylinná liečba
Xin Pi Liang Xu Zheng
Xin Shen Bu Jiao Zheng
Xin Fei Qi Xu Zheng
Xin Gan Xue Xu Zheng
Xin Xu Dan Qie Zheng
Pi Xue Wei Re Zheng
Gan Pi Bu He Zheng
Pi Shen Yang Xu Zheng
Pi Fei Qi Xu Zheng
Fei Shen Yin Xu Zheng
Fei Shen Yi Xu Zheng
Gan Huo Fan Fei Zheng
Gan Shen Xu Ruo Zheng
Gan QI Fan Wei Zheng
Gan Dan Shi Re Zheng

Liečivky potrebné pre nápravu ďalších vybraných patologických obrazov
Prehľad a charakteristika, kombinácie, dávkovanie, posúdenie kvality.

Vybrané obrazy 4 vrstiev a trojitého žiariča a ich bylinná liečba
Wei Fen Zheng
Qi Fen Zheng
Ying Fen Zheng
Xue Fen Zheng
Shang Jiao Bing Zheng
Zhong Jiao Bing Zheng
Xia Jiao Bing Zheng


Termín konání
27. 10. 2017 - 17. 6. 2018

Časový rozvrh
piatok 10:00 - 18:00
sobota 09:00 - 18:00
nedela 09:00 - 17:00

Jednotlivé termíny
27.10. – 29.10.2017
24.11. – 26.11.2017
15.12. – 17.12.2017
19.01. - 21.01.2018
23.02. – 25.02.2018
23.03. – 25.03.2018
20.04. – 22.04.2018
18.05. – 20.05.2018
15.06. – 17.06.2018

Místo konání
Vienna House Easy Chopin, Galvaniho ul. 28, Bratislava

Cena semináře
26 200 Kč / 980 EUR


Lektoři
Křeková Monika
Lucký Jozef, MUDr. - hlavní lektor

Formy úhrady
• v hotovosti na adrese : TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11
• převodním příkazem na základě obdržené faktury v elektronické podobě

Kontaktní osoba
Magdalena Vlastiborová, mvlastiborova@tcminstitut.cz , tel 732413880

Přihláška - Za závoj čínskej fytoterapie v Bratislave


Jméno (*)

Titul

E-mail (*)

Telefon (*)

Poznámka

Zvolte měnu platby

Fakturace na firmu

Firma (*)

IČ (*)

DIČ

Souhlasím se zpracováním osobních údajů


V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátor vyhrazuje právo seminář zrušit, zaplacená částka bude vrácena na účet nebo zaslána složenkou. Položky označené hvězdičkou jsou povinné a bez jejich vyplnění nebude možné formulář odeslat.

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ