TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Přihlášení ke studiu

Přípravný ročník

Přípravný ročník Školy tradiční čínské medicíny je vstupem do studia a seznamuje studenty se základy čínské medicíny, se stylem výuky a rovněž s rozsahem potřebné látky ke zvládnutí.

Po jeho absolvování má posluchač možnost se rozhodnout, zda se chce dále vzdělávat intenzivně a připravovat se během následujících čtyř let na profesionální dráhu se vším, co k tomu náleží, nebo jít mírnějším tempem volbou jednotlivých nabízených seminářů. V každém případě je tento ročník nedílnou součástí 4,5letého studia na naší škole. Bez jeho absolvování a úspěšného napsání postupového testu nelze ve studiu pokračovat.


Přednášky přípravného ročníku probíhají ve čtyřech blocích po třech dnech, vždy čtvrtek až sobota.

PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK ZAHAJUJE 1. 2. 2018 V PRAZE.

PŘIHLÁŠKU DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU JE TŘEBA ZASLAT NEJPOZDĚJI DO 20. 1. 2018
 

Informační odpoledne se koná:

 • 11. 09. 2017 v 16:00
 • 20. 11. 2017 v 16:00
 • 15. 01. 2018 v 16:00

Zájemci o studium budou seznámeni se strukturou studia jak po stránce organizační, tak odborné. Bude možné prohlédnout si výukové materiály, prostory TCM INSTITUTU a dostatek času bude věnován dotazům. Na informační odpoledne se není třeba registrovat, všichni jsou vítáni u nás na v TCM INSTITUT, Národní 11, Praha 1.
 

Obsah přípravného ročníku:

 • Co je to tradiční čínská medicína
 • Základní teorie (Yin/Yang, 5 prvků)
 • Yang Sheng Fa (péče o zdravý život)
 • Dietetika
 • Somatologie
 • Základy čínštiny

Termíny:

 • 01. - 03. 02. 2018
 • 01. - 03. 03. 2018
 • 05. - 07. 04. 2018
 • 10. - 12. 05. 2018

Termíny přednášek z moderní medicíny:
(v době konání přednášek moderní medicíny neprobíhají přednášky tradiční čínské medicíny)

 • sobota 07. 04. 2018
 • sobota 12. 05. 2018

Náplň přednášek z moderní medicíny v přípravném ročníku:

1. přednáška - Fyziologie 1
Náplň: Buňka, buněčné dělení, tkáně, krev a tělní tekutiny, imunita, hemostáza, krevní oběh, dýchací systém, zažívací systém, metabolismus
  
2. přednáška - Fyziologie 2
Náplň: zažívací systém, metabolismus, vylučovací systém, endokrinní soustava, rozmnožování, genetika, embryologie, kůže

Časový rozvrh:

01. 02. 2018
9:00-10:00 prezence, od 10:00 výuka

další dny výuka vždy 9:00-18:00 hodin

Lektoři:

MUDr. Jozef Lucký - hlavní lektor
MUDr. Štefánia Ebenová, PhD.
MUDr. Lenka Gluvňová
Marian Koša
Marta Tovtová
Michal Švarný


Místo konání:

ČSVTS
Novotného lávka 5
Praha 1

tram č. 17, 18 zastávka Karlovy lázně (cca 100 m)
metro trasa "A" - stanice Staroměstská (cca 500 m)

Cena:

13 900 Kč / 11 600 Kč /*
525 EUR / 438 EUR /*

/*cena bez přednášek moderní medicíny, které se nemusí zúčastnit zájemci se zdravotnickým vzděláním (VŠ, SZŠ)
 

Způsob platby:

 • převodním příkazem na č. účtu: TCM BOHEMIA s.r.o. 107- 9990780237/0100, VS: bude sdělen na základě zaslané přihlášky
 • kartou nebo v hotovosti v sídle TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11

PLATBU JE TŘEBA UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 20. 1. 2018.
 

Podmínkou pro studium 1.ročníku Školy TCM je úspěšné splnění postupového testu, jehož náplní je látka probíraná v přípravném ročníku školy.

Termín postupového testu:
Řádný termín: 04. 06. 2018 (místo a čas bude upřesněn)
Náhradní (ne opravný) termín: 18. 06. 2018 (místo a čas bude upřesněno)

Kontaktní osoba:
Ing. Martina Jirsová, mjirsova@tcminstitut.cz, 222 075 282, 604 203 221

Přihláška ke studiu

Položky označené hvězdičkou jsou povinné a bez jejich vyplnění nebude možné formulář odeslat.
Fakturace na firmu

Firma (*)

IČ (*)

DIČ
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ