TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Devět kroků ke zdraví

SEMINÁŘ JE ZRUŠEN !

Tradiční čínská medicína se historicky rozvíjela ve dvou hlavních směrech. Jeden směr se zabýval léčbou různých onemocnění a vyučoval se na školách či v rodinné tradici. Druhý směr rozvíjel tajemné učení Yang Sheng Fa. Co se skrývá pod tímto názvem? Proč učili staří lékaři své pacienty že „kopat studnu, když máme žízeň je příliš pozdě“? Jak mohlo platit pravidlo, že rodinný lékař byl placen za zdraví a nedostával odměnu, pokud některý z členů rodiny onemocněl? Proč byli nejvíce ceněni lékaři, kteří měli přes den pouze pár pacientů?

Yang Sheng Fa se překládá jako „metoda pěstění života“. Spíše než o nějakou speciální formulku jde o způsob žití a odpovědnost ke svému životu. Yang Sheng Fa představuje udržitelnou cestu životem – od mladého věku ke Stáří. Stáří, které je plné sil a je co nejméně závislé na pomoci druhých a dovoluje praktikujícím zabývat se vším tím, co dříve nestíhali, aniž by byl jejich život absorbován starostmi o podlomené zdraví.

V devíti setkáních Vás provedeme nejdůležitějšími metodami učení Yang Sheng Fa a to teoreticky i prakticky. Setkání jsou volená tak, abyste měli dostatek času na zavedení naučeného do svého života a již během kurzu si ověřili pozitivní dopady na váš život a zdraví. Ne, nemusíte žít „po čínsku“, pouze svůj život obohatíte o moudrost, která je univerzální a je tady pro nás všechny. Zdravá strava, cvičení na omlazení endokrinního systému, pohybového aparátu, ozdravení metabolizmu, akupresura a samomasážní techniky, analýza konstitučních typu a jednoduché korekce nesrovnalostí. Souhrnně – naučíme vás vnímat sami sebe, porozumět svému organizmu a jeho „třem pokladům – dle tradiční čínské medicíny“, tedy tělu, funkčnímu stavu i duševním pochodům, které zásadně ovlivňují naše zdraví a pohodu.

Kurzem vás provedou přední čeští a slovenští lektoři, kteří mají mnohaletou praxi jak s terapií metodami tradiční čínské medicíny, tak s přednášením. Témata jsou složená tak, aby na sebe navazovala a aby bylo dost prostoru a času na praktické zvládnutí probrané látky. Výuka je podpořena pracovními listy a dalšími pomůckami.

1.víkend

24.10. - Sobota – úvodní informace (základy čínské medicíny, základy životosprávy, Yin Yang) (JL) 8 hodin

25.10. - Neděle – Qi Gong – úvodní cvičení (VK) 6 hodin

2.víkend

14.11. - Sobota – pět prvků, začátek Zang Fu (JL), Qi Gong (VK) 4+4 hodiny

15.11. - Neděle – Ba Zi a práce s vlastním rozborem (LP) 6 hodin

3.víkend

12.12. - Sobota – Qi Gong, Feng Shui základní (VK) (LP) 4+4 hodiny

13.12 - Neděle – dokončení Zang Fu, Qi a krev, esence (JL) 6 hodin

4.víkend

9.1. - Sobota – Qi Gong, Zhi Shen a Yuan Shen (VK) (JL) 4+4 hodiny

10.1. - Neděle – život dle ročních období (MJ) 6 hodin

5.víkend

3.2. - Sobota – Qi Gong, stárnutí z pohledu moderní medicíny (VK) ( MH ) 4+4 hodiny

14.2. - Neděle –příčiny nemocí (vnitřní a vnější) (MŘ) 6 hodin

6.víkend

13.3. - Sobota – Qi Gong, důležité akupresurní body pro zdraví a dlouhověkost, moxa (VK) (MK) 4+4 hodiny

14.3. - Neděle – dietetika pro zdraví a dlouhověkost (MŘ) 6 hodin

7.víkend

10.4. - Sobota – Qi Gong, dietetika prakticky (VK) (MŘ) 4 + 4 hodiny

11.4. - Neděle – troška taoizmu, pro zdraví a pohodu (JL) 6 hodin

8.víkend

8.5. - Sobota – Qi Gong, samomasáže (VK) (MK) 4 + 4 hodiny

9.5. - Neděle – wany pro zdraví a dlouhověkost (MJ) 6 hodin

9.víkend

5.6. - Sobota – Qi Gong, závěrečné setkání, poslední hodina zhodnocení a směřování dále (VK) (JL) 4 + 4 hodiny

6.6. - Neděle – Feng Shui a Ba Zi prakticky, léčebné zvuky (LP) (JL) 6 hodin


Termín konání
24. 10. 2020 - 15. 12. 2020

Časový rozvrh
soboty 9:00 - 18:00 ( pauza na oběd )
neděle 9:00 - 16:00 ( pauza na oběd )

Místo konání
TCM INSTITUT, Národní 11, Praha 1 (ukázat mapu)

Cena semináře
13 900 Kč / 530 EUR


Lektoři
Koša Marian
Kroupa Vlastimil
Lucký Jozef, MUDr.
Hnyková Michaela, MUDr.
Janouch Martin, Ing.
Petriláková Lucia Ing.
Řezníček Martin, Ing.

Formy úhrady
• v hotovosti na adrese : TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11
• převodním příkazem na základě obdržených platebních údajů v elektronické podobě
• kartou na adrese: TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11

Kontaktní osoba
Andrea Korseltová, akorseltova@tcminstitut.cz, 230 234 906

Na tento seminář není možné se momentálně přihlásit.

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 230 234 906, M: 603 201 686, 604 203 221
E: seminare@tcminstitut.cz
CHCI ZASÍLAT NEWSLETTER

Příjmení

Jméno

E-mail


PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ