TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Qi Gong pro začátečníky - večerní

Qi Gong (čchi-kung) je cvičení pro harmonizaci a upevnění tělesného a mentálního zdraví. Základními principy jsou vnímání vlastního těla a jeho uvolnění tak, aby v něm mohly volně kolovat životní esence - tekutiny a Qi (čchi). Pomocí správného nastavení těla a dechu se harmonizuje mysl. V průběhu kurzu se tak budeme věnovat protažení a uvolnění kloubů, svalů a šlach, výuce správného nastavení těla v základním postoji a pohybu, a cvikům, které napomáhají harmonizaci orgánů a substancí v těle.

Cviky, které se budeme učit v kurzu pro začátečníky:

Základní postoj Wuji (wuťi): postoj, který dovolí našemu tělu uvolnit velké svalové skupiny a který napomáhá proudění substancí měkkými tkáněmi v těle. Je nezbytným základem Qigongu, ze kterého vychází většina dalších cviků.

Ji Ben Qi Gong (ťi-pen čchi-kung): Sestava cviků, která napomáhá vnímání těla a jeho uvolnění a současně prohlubuje umění základního postoje.

Wu Xing Qi Gong (wu-sing čchi-kung): Pět cviků, které napomáhají správné funkci tělesných orgánů prostřednictvím pěti kvalit energie, které se obvykle spojují s pěti prvky - Vodou, Dřevem, Ohněm, Zemí a Kovem.


Termín konání
1. 10. 2019 - 3. 12. 2019

Časový rozvrh
19:00 - 20:00

Jednotlivé termíny
1.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.
5.11.
12.11.
19.11.
26.11.
3.12.

Místo konání
TCM INSTITUT, Národní 11, Praha 1 (ukázat mapu)

Cena semináře
1 400 Kč / 55 EUR


Lektoři
Gabriel Zbyněk, RNDr.

Formy úhrady
• v hotovosti na adrese : TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11
• převodním příkazem na č. účtu TCM INSTITUT s.r.o.: 107-2202230217/0100 , v.s. bude sdělen na základě zaslané přihlášky
• převodním příkazem na základě obdržených platebních údajů v elektronické podobě
• kartou na adrese: TCM INSTITUT, Praha 1, Národní 11

Kontaktní osoba
Andrea Korseltová, akorseltova@tcminstitut, 222 075 282

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 230 234 906, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ