TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Qi Gong - zdravotní cvičení pro veřejnost

Třímodulový kurz pro kultivaci těla i duše

Qi Gong - systém zdravotních a kultivačních cvičení se v posledních letech rychle rozšířil i do západního světa. Tento systém vychází z orientální definice, kdy zdraví není pouze nepřítomnost různých onemocnění, ale je to zejména potenciál k dalšímu růstu. Růst není možný bez předchozího “uklizení” různých nerovnováh, tělesných, emočních či mentálních bloků, které nám brání univerzálně se rozvíjet.

Qi Gong a další formy cvičení nejsou novým náboženstvím a cvičit je mohou jak lidé věřící, tak ateisté či ti, kteří “něco tuší”. Systém je založený na detailní znalosti lidského organizmu a zásad jeho fungování. Přesněji se zabývá kultivací takzvaných “třech pokladů”, tedy kultivaci a ozdravení těla, regulaci dechu a práci s myslí.

Ve starém čínském pojetí se rodíme s určitým energetickým potenciálem a záleží na každém z nás, jak s touto zásobárnou vitální energie naložíme. A stejně tak, jako u různých spotřebičů se v manuálu dozvíte, jak správně pečovat o akumulátor či baterii, je i pro správné fungování a rozvoj organizmu do svého plného potenciálu vhodné se o své zdroje řádně starat.

Náš kurz je rozdělen do tří modulů ( semestrů ), které na sebe navazují, jsou však koncipovány tak, že se dá z rozjetého vlaku vystoupit na jakékoliv zastávce. Absolvent si vybere, kam až chce dle svých plánů a stanovených cílů dojít. Každý z modulů ( semestrů ) se skládá ze 4 víkendů s následnou dvouměsíční pauzou, potřebnou na procvičení a zažití nově naučené látky. Pro zodpovězení dotazů a udržení kontaktu se “strojvedoucími” bude kurz doplněn podpůrnými online setkáními formou webináře přes Google Meet.

Semestr 1/Modul 1

• cíle kurzu detailně

• cíle prvního modulu

• základní principy cvičení Qi Gong a podobných systémů

• základní postoj (Wu Ji) potřebný pro kultivaci

• budování energetického centra (Dan Tian)

• Qi Gong pěti elementů

• regulace dechu

Během prvního semestru se tedy zaměříme na porozumění našemu organizmu, složenému z několika prolínajících se aspektů (“pokladů”) - těla, dechu a mentálního světa. Naučíme se základnímu postoji, což není v žádném případě malý cíl. Pouze při dobrém vybudování základů budou mít další “patra” - úrovně cvičení potřebnou pevnost a trvanlivost. Správné zvládnutí postoje umožňuje vybudování svého energetického centra, které je pro další postup naprosto klíčové. Průběžně si vysvětlíme základy orientální filozofie a zdravovědy, založené na tzv pěti elementech a naučíme se je najít v sobě a také rozeznávat jejich různé nerovnováhy. Na základě tohoto nového poznání si osvojíme různá cvičení založená na posílení či uvolnění jednotlivých elementů, abychom dosáhli jejich rovnováhy. Poslední dovedností prvního modulu je nácvik regulace dechu.

Semestr 2/Modul 2

•Qi Gong “hra pěti zvířat” - prohloubení práce s pěti elementy (kultivace orgánů, tkání, emocí a povahových rysů, vycházejících z pěti elementů)

• pokročilejší budování energetického centra (Dan Tian)

Semestr 3/Modul 3

• Qi Gong “navracející jaro” - jeden z nejefektivnějších systémů velmi hluboké kultivace pěti elementů

• vyladění organizmu a uvolnění potenciálu pro plné využití svého talentu

• cesta (Tao)

Podrobněji se náplní Modulů 2 a 3 budeme věnovat až před jejich začátkem.

Slovníček pojmů

Pět elementů (Wu Xing) - pět symbolických prvků (dřevo, oheň, země, kov a voda), ze kterých se skládá univerzum a vše v něm. Na pěti elementech je postavena i tradiční čínská medicína. Vlastnosti elementů předurčují funkce orgánů, tkání, emocí či mentálních pochodů, které k nim patří.

Tři poklady (San Bao) - tři součásti organizmu. Tyto tři části zahrnují veškeré aspekty člověka, jmenovitě:

          • esence (Jing) - představuje materiálnější formu života a vychází z ní naše hmotné tělo (znak vpravo)

          • energie/dech (Qi) - představuje vše, co se hýbe, ale je neuchopitelné a vychází z ní funkce      jednotlivých částí našeho organizmu, jeho zásobení, oběh, ale třeba i emoční prožitky (znak uprostřed)

         • duch (Shen) - zahrnuje jednak náš mentální svět a jednat to, co jej přesahuje (znak vlevo)

 

Spodní rumělkové pole (Xia Dan Tian) - někdy pouze Dan Tian, představuje energetické centrum, kde se kultivace a transformace odehrává. Bez jeho adekvátního vybudování jsou různá zdravotní cvičení jenom “mácháním rukama”. Dan Tiany jsou celkem tři, s dalšími dvěma se pracuje v pokročilejších fázích cvičení. The Ding (鼎) and the Lu (爐)-Lotus Nei Gong

Qi Gong zaměřený na pět elementů (Wu Xing Qi Gong) - základní cvičení určené k tomu, abychom měli “všech pět pohromadě”. Upravuje nerovnováhy v koexistenci pěti elementů a tím harmonizuje i vzájemné vztahy našich vnitřních orgánů, tkání, emoční vyrovnanost či povahové rysy.

Qi Gong “hra pěti zvířat” - (Wu Qin Xi Qi Gong) - jedna z nejklasičtějších a nejznámějších sestav čínského zdravotního cvičení, která prohlubuje práci s pěti elementy. Cvičení imituje pohyb tygra, opice, medvěda, jeřába a jelena a každé “zvíře” se zaměřuje na harmonizaci jednoho z elementů.

Qi Gong “navracející jaro” - soustava cvičení zaměřená na “omlazení organizmu” a dlouhověkost. Harmonizuje organizmus a vede jej k uvolnění skrytého potenciálu a univerzálnímu rozvoji.

Různé soubory cvičení (se kterými se setkáme během kurzu)

• Qi Gong (práce s Qi) - soustava nepřeberného množství různých cvičení zaměřených zejména na zdravotní aspekt

• Nei Gong (vnitřní práce) - soustava cvičení zaměřená na navýšení energetického potenciálu

• Nei Dan (vnitřní alchymie) - postupy vedoucí k všeobecné kultivaci a transformaci k vyšším úrovním žití

 

Kurz je určený pro všechny, kdo mají zájem se aktivně starat o své zdraví. Žádné předchozí znalosti nejsou nutné. Je možné zůčastnit se pouze prvního semestru anebo pokračovat do dalších semestrů, které budou vypsané postupně.


Termín konání
9. 10. 2021 - 3. 4. 2022

Časový rozvrh
9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
12:00 - 13:00 pauza na oběd
sobota 9:00-12:00 teorie s MUDr. J Luckým, 13:00-17:00 praxe s V. Kroupou
neděle praxe s V. Kroupou ( 9:00-12:00, 13:00-17:00 )

Jednotlivé termíny
Semestr 1/Modul 1
9.- 10.10. 2021
4.- 5. 12. 2021
5.- 6.2. 2022
2.- 3.4. 2022

webináře : 2.11., 4.1., 1.3., 26.4. ( 18:00 - 20:00 )
online setkání s V. Kroupou

Místo konání
Eurostars Thalia Hotel, Národní 13, Praha 1

Cena semináře
10 500 Kč / 412 EUR


Lektoři
Kroupa Vlastimil
Lucký Jozef MUDr.

Kontaktní osoba
Magdalena Vlastiborová, mvlastiborova@tcminstitut.cz, tel 732413880

Na tento seminář není možné se momentálně přihlásit.

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 230 234 906, M: 604 203 221
E: seminare@tcminstitut.cz
CHCI ZASÍLAT NEWSLETTER

Příjmení

Jméno

E-mailStudentské stránky

VSTOUPIT

E-learningový portál

VSTOUPIT

Aplikace YAO WANG pro terapeuty TCM

VSTOUPIT