TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Síla každého z nás

Autor: Sekotová Lucie / Téma: Psychika / Vydáno: 20.10.2020

Ilustrační obrázek

Anti-koronavirové restrikce přitvrzují. Bohužel však vládní opatření řeší pouze jeden problém, čímž vytváří nerovnováhu jinde. A nerovnováha vyvolá problémy v další oblasti společnosti. Pokud existuje nerovnováha ve společnosti, má velký dopad i na jednotlivce. Neboť síla celku je větší než síla jednotlivce. Atmosféra v naší zemi tak doléhá na každého z nás. 

Zároveň je ovšem dobré si uvědomit, že každý z nás má možnost ovlivnit celek, protože nic není ve skutečnosti izolováno – odděleno od ostatního. Vše je propojeno se vším. Celý náš svět je z jedné podstaty, jak se píše v knize knih Dao De Jing. Stejně jako jednotlivé orgány našeho tělo vytvářejí dokonale fungující celek, jednání každého z nás ovlivňuje chování ostatních, a tím působí na fungování celé společnosti. 

„Bezejmenné je prapočátkem nebe a země. Pojmenované je matkou všeho stvoření.“
(Dao De Jing, 1. kapitola)

Tedy, ač nám to možná přijde nemožné – „Co bych já sám mohl změnit na celkovém stavu společnosti?“, opak je pravdou. Když totiž dojde k překročení určitého kritického počtu lidí s podobným chováním, svým postojem přirozeně „nakazí“ zbytek společnosti. I když je celková atmosféra ve společnosti neveselá, my všichni ji můžeme proměnit. Stačí začít u sebe. Nepropadnout depresivní náladě, posilovat své zdraví a myslet pozitivně. Ostatně v tuto chvíli je to jediná obrana proti neblahým energiím ve společnosti, které následně dopadají na naši rovnováhu. A kde je nerovnováha, tam vzniká nemoc - to z učení TCM dobře známe. Stav zdraví je stavem harmonie.

Bohužel silný řád a nařízení (energie Kovu) ničí jiné energie, a to energie rozmanitosti a bohatosti, jež náleží elementu Dřeva. Zákazy a uzavírání tak vytěsňují z našich životů pestrost, která je pilířem našeho zdraví. (Zdravé rození prvků je následující: Dřevo rodí Oheň, Oheň rodí Zemí, Zem rodí Kov, Kov rodí Vodu a Voda rodí Dřevo). V tomto případě ale prarodič Kov je příliš dominantní a vynechá rodiče – Vodu a ovlivňuje napřímo své vnouče – Dřevo. Hovoříme o tzv. vzájemném podmaňování, což patří mezi patologické vztahy mezi prvky. S tím vším se naši studenti blíže seznamují již v Přípravném ročníku našeho Studia pěti dovedností, které nově otevíráme i v e-learningové podobě.

Musíme si tedy uchovat alespoň pestrost na naší osobní úrovni. Pomůže, když každý den uděláte něco trochu jiného, budete se zajímat o různé věci, vyzkoušíte něco nového, budete v kontaktu s různými lidmi (alespoň telefonicky, přes videochat apod.) Element Dřeva také posílí hravost, vždyť Dřevo je spojeno s dětstvím! Můžete hrát hry, číst knihy a být v pohybu. A určitě nezapomínejte na pestrou stravu, neboť ta je základem lidského zdraví. 

Dřevěné energie v životě dále vhodně podpoří pobyt v přírodě. S pobytem venku však opatrně, jsme v yinové části roku, a proto je třeba být opatrný na prochladnutí či ofouknutí. Pro posílení dobré nálady bude v tento čas ideální procházka ve volné přírodě okolo tekoucí vody. Ale jděte po proudu, neboť to umocní volný tok energií. 

A kdybyste přece jen měli pocit, že je toho šedivého a temného okolo příliš, pozvěte do svého života světlo. Světlo v podobě dobře osvětleného obydlí, zapálené svíčky, ohně v krbu, anebo barev spojených s energií Ohně, která plane vzhůru k Nebesům. Jsou to teplé barvy jako červená, oranžová a růžová. Můžete se též zachumlat do hřejivých dek, opřít se o měkké polštáře a těšit se na příjemnější budoucnost. Neboť ta musí přijít. Za každým mrakem se skrývá Slunce. 

Přeji Vám pestré dny na společné cestě za Světlem,

Lucie za TCM INSTITUT

 

Souvisedjící články

Jedna noc bez spánku - deset dní potíží (7.12.2020)
Spánek jako všelék (25.11.2020)
Emoce - nemoce (9.4.2020)
Lidská duše z pohledu TCM (9.4.2020)
TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 230 234 906, M: 603 201 686, 604 203 221
E: seminare@tcminstitut.cz
CHCI ZASÍLAT NEWSLETTER

Příjmení

Jméno

E-mailStudentské stránky

VSTOUPIT

E-learningový portál

VSTOUPIT

Aplikace YAO WANG pro terapeuty TCM

VSTOUPIT